Emme tarvitse Sörnäistentunnelia

Vaadimme, että Helsingin kaupunki ei rakenna Sörnäistentunnelia, sillä se on ristiriidassa Helsingin kaupungin päästötavoitteiden kanssa.

Mallitarkastelun perusteella Sörnäistentunneli tulee lisäämään yksityisautoilua ja vähentämään kävelyä, pyöräilyä sekä julkisella liikenteellä liikkumista.

Ilmasto-opas.fi -sivuilla kerrotaan, että liikenteen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin 20 prosenttia, liikenteen ilmastovaikutuksista noin 90 prosenttia aiheutuu tieliikenteestä ja että henkilöautoliikenne aiheuttaa tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä hieman yli puolet. Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista tukee se, että yksityisautoilua pyritään vähentämään. 

Sörnäistentunnelin rakentamiseen suunnitellut rahat tulee käyttää joukkoliikenteen kehittämiseen, unohtamatta muita liikkumismuotoja.

Joukkoliikennettä edistävät hankkeet voidaan toteuttaa ilman tunnelia ja vaihtoehtoisia suunnitelmia on jo laadittu. Niitä ei ole kuitenkaan lähdetty kehittämään, vaan suunnittelussa on keskitytty ainoastaan sellaisiin vaihtoehtoihin, joihin kuuluu Sörnäistentunneli. Tunneli-investointi ei myöskään paranna kaupungin saavutettavuutta autoilla, mikä on suoraan yhteydessä katuverkoston tilaan ja sen kapasiteettiin ottaa vastaan autoilijoita.

Ilmastonmuutoksen torjumisen pitäisi olla jokaisessa ilmastohätätilan julistaneen Helsingin kaupungin hankkeessa lähtökohtana.

Helsingin tekemät päätökset ovat koko Suomen mittakaavassa merkittäviä ja pääkaupunkina Helsingin tulee antaa muille kaupungeille esimerkkiä tulevaisuuden ratkaisuista.

Vaadimme, että Sörnäistentunneliin kaavaillut 180 miljoonaa euroa tulee käyttää kokonaisvaltaiseen liikenne- ja kaupunkisuunnitteluun, jossa keskitytään julkisen liikenteen ja tulevien sukupolvien kannalta kestävien ratkaisujen kehittämiseen.