Ensikertalaiskiintiö on poistettava korkeakoulujen opiskelijavalinnasta

Opiskelijavalintojen ensikertalaiskiintiö on poistettava

 

 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että opiskelijavalintojen ensikertalaiskiintiö poistetaan. Perusteina tälle esitämme seuraavaa:

 

A) Ensikertalaiskiintiö vääristää valinnan perusteita siten, että jotakuta toista huonommalla todistuksella tai huonommalla koesuorituksella voi päästä opiskelemaan. Opintopaikat tulisi antaa niille, joilla on paras todistus tai paras koesuoritus riippumatta siitä onko heillä jo korkeakoulusta tutkinto vai ei/onko heillä jo opiskelupaikka vai ei. Tämä turvaisi kyvykkäinpien ja motivoituneinpien opiskelemaan pääsyn, ja palvelisi näin sekä yhteiskunnan rakenteita että tieteen laatua.

 

B) Ensikertalaiskiintiö ei ole nopeuttanut nuorten opiskelun aloittamista. Moni päin vastoin jättää vuodesta toiseen opiskelupaikan vastaanottamatta ja säästää ensikertalaisuuttaan saadakseen opiskelupaikan toivealaltaan.

 

C) Valmistumisesta rankaistaan nykyisessä järjestelmässä. Ensikertalaiseksi lasketaan ennen vuotta 2014 opiskelupaikan vastaanottanut henkilö, joka ei ole valmistunut, mutta tutkintonsa valmiiksi saanut joutuu kilpailemaan kiintiön ulkopuolisista paikoista.

 

D) Alan vaihtaminen on kohtuuttoman vaikeata kun suuri osa paikoista varataan ensikertalaisille. Monella on kuitenkin tarve siihen varsinkin nyt coviid-19 pandemian aiheuttamassa talouselämän epävarmuudessa. Ei voi odottaa, että ihmiset alistuvat pätkätöihin ja työttömyyteen vuosikymmeniksi valittuaan joskus aiemmin tällä hetkellä huonosti työllistävän alan – kaikilla pitää olla tasavertainen oikeus pyrkiä kykyjensä mukaan parantamaan asemaansa työelämässä.

 

E) Moni toiseen korkeakoulutukseen hakeva pystyisi valmistumaan huomattavan nopeasti työmarkkinoiden käyttöön – tämä olisi huomioitava erityisesti aloilla, joilla on työvoimapulaa.

 

Sekä oikeudenmukaisuuden että yhteiskunnallisen tehokkuuden nimissä on siis tärkeätä poistaa käytöstä opiskelivalintaa vinouttavat ensikertalaiskiintiöt.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Samuel Smith voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…