Erityistukea tarvitsevien lasten oikeus oppimiseen turvattava!

Suomen hallitus on päättänyt uuden kehysriihen yhteydessä, että perusopetuksen koulunkäyntiavustajat luetaan jatkossa osaksi opettaja-oppilassuhdetta. Se avaa mahdollisuuden suurentaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmäkokoa. Tällä hetkellä nämä opetusryhmät ovat ainoita, joiden maksimaalinen koko on määritelty nykyisessä lainsäädännössä.

Viitaten OAJ:n tiedotteeseen; "Eniten tukea tarvitsevien oppilaiden tuki romuttumassa." Päivätty 29.3.2014:

"OAJ:n laskelmien mukaan summa tarkoittaisi 160 erityisluokanopettajan vähentämistä ja heidän ryhmiensä lasten sijoittamista muihin erityisopetuksen luokkiin. Pääsääntöisesti näissä luokissa on jo avustaja, joten avustajien määrää ei lisättäisi."


Tiedote luettavissa osoitteessa: http://www.oaj.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1363787850943&showOne=true&contentID=1363788553654#.UzlfvjodS4d.facebook

 

Me allekirjoittaneet vaadimme hallituksen uuden kehysriihen avaamista! Erityistä tukea tarvitsevien lasten on oltava yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia oppimisoikeuden ja oppimisrauhan suhteen. He tarvitsevat koulunkäyntiavustajia ohjaamaan ja auttamaan heitä kaikissa arkipäivän toiminnoissaan koulupäivän aikana. He tarvitsevat nämä avustajat auttamaan niin pukeutumisessa, tehtävien teossa, rauhoittumisessa, tunteiden hallinnassa, vuorovaikutuksen vahvistumisessa, ja ennen kaikkea - mahdollisuudessa OPISKELLA OPPIVELVOLLISUUDEN JA -OIKEUDEN MUKAISESTI! Nämä lapset eivät selviä suurissa ryhmissä, joissa henkilökohtaista apua ja tukea ei ole mahdollista tarjota. Ryhmäkokojen  suurentaminen ja avustajien vähentäminen EI TUE hallituksen säästöpolitiikkaa. Ei. Se tukee meidän lasten ja nuortemme yhteiskunnasta syrjäytymistä, epätasa-arvoistumista, epäinhimillisyyttä. Ja se tietää tulevaisuudessa suuriä määriä eläkeläisiä ja työttömiä. Eikä tämä kuulu hyvinvointivaltioon, kuten me itseämme vielä tituleeraamme. Avustajat pysyvät kouluissa! Ryhmät eivät suurene! Suomen tulee osoittaa meidän erityistä tukea tarvitseville lapsillemme nyt ja jatkossa, että he kuuluvat tasavertaisesti meihin ihmisiin, Suomen kansalaisiin, ja me haluamme antaa heille mahdollisuuden oikeudenmukaiseen tulevaisuuteen. Oppimalla ja opiskelemalla juuri sen tuan avulla, mitä kukin lapsi tarvitsee.

 

 

ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN LASTEN OIKEUS OPPIMISEEN ON TURVATTAVA!

 

Adressin ovat allekirjoittaneet:

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula

Autismi- ja Aspergerliitto ry

ADHD-liitto ry

Harso ry

SNF ry

Suomen Ehlers-Danlos Yhdistys ry

Suomen Osteogenesis Imperfecra - yhdistys ry

Aivolisäke-potilasyhdistys SELLA ry

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Itä-Savon Puatti ry