Espoonlahti-alue _ Bussit takaisin!

Espoonlahti-alue _ Bussit takaisin!

Mm. Espoonlahti, Soukka, Nöykkiö, Kaitaa, Laurinlahti, Kivenlahti

(Scroll down for English translation)

Hei! Lukekaa tämä läpi ja laittakaa nimenne alle😀. Tarkoitus on välittää adressi päättäjille, tietysti HSL:n hallitukselle ja myös Espoon kaupungille. Samalla avustetaan niitä politiikoita, jotka jo nyt ajavat tätä asiaa puolestamme. Muistakaa kertoa asiasta muillekin!

_____________________________________________


Vetoamme ja vaadimme, että alueemme suora bussilinjayhteys Helsingin keskustaan palautetaan.

bussi_takaisin2.JPG


Taustaa: Viimeiset suorat bussilinjat Helsingin keskustaan ajoivat 3.2.2023. Siihen asti suorat bussilinjat palvelivat ruuhka-aikana alueellamme.
Sen jälkeen julkinen yhteys Helsingin keskustaan toimi vain metroyhteydellä. Muutos hankaloittaa monen työ-, koulu-, asiointi-, yms. matkoja.


Perusteluita varten on laadittu kuvaotteilla taulukko, jossa matka-ajat ennen 3.2.2023 on vertailtu uusiin matka-aikoihin. Sitä varten on alle valittu muutamia esimerkki lähtö- ja määränpääkohtia.


1. Useimmat ajomatkat Helsingin keskustaan pitenivät n. 10-20min. Matka-ajat eivät juuri oikein missään lyhentyneet. Häviäjiin kuuluvat etenkin asukkaat, joiden koti ei ole heti metroaseman vieressä. He jäävät erityisesti katveeseen.


2. Kävelyetäisyydet pitenivät myös useimmissa reiteissä, mikä syrjii etenkin liikuntarajoitteisia ja hitaammin liikkuvia. Kävelymatkat pitenivät osittain jopa n. 1-1,5km.


3. Matkat hankaloituivat monilla ylimääräisten vaihtojen takia.


4. Alueemme vetovoimaisuus ja kasvu ovat perustuneet mm. nopeaan yhteyteen Helsingin keskustaan ja toimivaan pendelöintiin. Valitettavasti otetaan julkisen liikenteen osalta nyt takapakkia.


5. Hankalammat ja pidemmät matka-ajat kannustavat yksityisautoiluun ja ovat Espoon, HSL:n ja pääkaupunkiseudun kestävän kehityksen tavoitteiden vastaisia.


6. Alueemme kuuluu HSL:n C-vyöhykkeeseen ja maksamme sen takia muutenkin korkeampia matkahintoja. Haluamme vastinetta meidän rahoille, eikä palvelun heikkenemistä.


7. Haluamme toimivamman, kestävämmän, tasa-arvoisemman ja vetovoimaisemman julkisen liikenteen alueellemme.


8. Mielestämme tässä on oikein hyviä perusteluita palauttaa meidän alueelle suorat toimivat bussilinjat Helsingin keskustaan! Tiedämme, että HSL:n taloustilanne on haastava. Kannustamme päättäjiä kuitenkin ottamaan kantamme huomioon ja miettimään erilaisia ratkaisumalleja.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(English translation)

Hey! Read this and put your name below😀. The purpose is to forward the petition to the decision-makers, of course the HSL board and also the city of Espoo. At the same time, we help the politicians who are already pushing this issue.
Remember to tell others about that!________________________________________


We demand to return the direct bus line connection from Espoonlahti area to the center of Helsinki.
The last direct bus line has run on February 5, 2023. Until then, bus lines have run directly to the city center during peak hours. After that, the public connection to the center of Helsinki only works with the metro connection. That complicates for many people the travel to work, school, etc.
For arguments, a table has been prepared with screenshots, in which travel times before February 5, 2023 have been compared to the new travel times. For that purpose, a few example departure and destination points have been selected.


1. Almost all journeys take approx. 5-20 minutes longer. Travel times were almost nowhere shortened. The losers include especially residents whose home is not immediately next to a metro station.


2. The walking distances got longer on almost all routes, which discriminates especially those with reduced or slower mobility. Walking distances are longer even up to 1-1.5 km.


3. Trips become more difficult for many people due to extra changes.


4. The attractiveness and growth of our area has been based on especially the fast connection to the center of Helsinki. Unfortunately, we are now going backwards in terms of public transport.


5. More inconvenient and longer travel times encourage more car use and are against the sustainable goals of Espoo, HSL and the capital region.


6. Our area belongs to HSL's C zone, and because of that we pay higher travel prices anyway. We want value for our money, not a deterioration of the service.


7. We want more functional, sustainable, equal and attractive public transport for our area.

8. We think there are really good reasons to return direct operating bus lines to the center of Helsinki in our area! We know that HSL's financial situation is challenging. However, we encourage the decision-makers to take our position and think about different solutions.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Kuvaotteet / Screenshots (Valittu kävelynopeus "Keskimääräinen")

 

kamppi51.JPGkoulumäen_koulu_2.JPG
sinebrykoff_soukan.JPGlaurinlahti-pursimies.JPG
kamppi1.JPGkamppi43.JPGkamppi33.JPG


Hannu A. Jebens // Työmatkalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Hannu A. Jebens // Työmatkalainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…