Elokuva- ja televisiotutkimus pääaineeksi

Elokuva ja televisio ovat kaikkein keskeisimpiä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä nykymaailmassa. Ne muokkaavat ja osittain jopa määrittävät ymmärrystämme, eikä niiden merkitys näytä vähentyvän tulevaisuudessakaan.

Me Helsingin yliopiston Elokuvaryhmän opiskelijat vetoamme nyt Teihin, jotta Helsingin yliopisto lopettaisi elokuva- ja televisiotutkimuksen laiminlyönnin.

Tällä hetkellä Suomi on ainut Pohjoismaa, jossa elokuva- ja tv-tutkimusta ei voi opiskella pääaineena. Sivuaineena ainetta on voinut lukea vuodesta 2004 lähtien - tämäkin vasta opiskelijoiden vuosikymmenen uurastuksen tuloksena.

Elokuva- ja televisiotutkimus on ollut meillä erittäin suosittu oppiaine, jonka oppilas/opettaja -suhdeluku on silti länsimaiden alhaisimpia. Resursseja tarvitaan lisää - aine tarvitsee pääaineaseman ja sen mukaisen virkarakenteen, niin kuin teatteri-, musiikki- ja kirjallisuustutkimuskin ovat aikoinaan saaneet.

Jos Helsingin yliopisto tahtoo säilyttää asemansa maamme akateemisena lippulaivana, olisi sen otettava tämä huomioon ja mukauduttava oman aikansa vaatimuksiin. Budjetin kiristäminenkään ei saisi pysäyttää tärkeiden tutkimusalojen kehitystä ja opetusta. Laitoksen henkilökunta voi tällä hetkellä vain odottaa: valmiina on jo tarkka opetussuunnitelma täysimittaista pääainetta varten.

Haluamme myös painottaa, kuinka Helsingin yliopistolla on erityinen vastuu elokuva- ja televisiotutkimuksen järjestämisestä Suomessa. Suurin osa Kansallisen Audiovisuaalisen Arkiston (ent. Suomen elokuva-arkisto) kokoelmista ja ennen kaikkea sen laaja esitystoiminta ovat saatavilla ainoastaan Helsingissä. Arkiston kannalta onkin oleellista, että Suomessa tarjottaisiin koulutusta, joka pätevöittäisi sen vaatimiin työtehtäviin.

Samaa mieltä kanssamme ovat ne lukuisat elokuvakulttuurin keskeiset vaikuttajat, jotka allekirjoittivat keväällä Elokuvaryhmän kokoaman kulttuuriadressin. Täydellinen lista allekirjoittajista löytyy osoitteesta http://www.helsinki.fi/jarj/elokuva/allekirjoittaneet.doc

Vetoomus osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle ja kaikille sen resursoinnista vastaaville tahoille. Kiitos tuestasi!

Lisätiedot

Maria Pirkkalainen
maria.pirkkalainen@helsinki.fi
Helsingin yliopiston Elokuvaryhmän puheenjohtaja
Puh: 050 544 8763

Henry Bacon
henry.bacon@helsinki.fi
ETVT:n professori, Helsingin Yliopisto
Puh: 050 494 1705


HYY:n Elokuvaryhmän puolesta M. Pirkkalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään