Euroopan ydinreaktoreille yhdenmukainen vastuuvakuutus

Vetoomus Euroopan parlamentille

 

Yleiseurooppalainen yhdenmukainen vastuuvakuutus kaikille ydinreaktoreille!

Me allekirjoittaneet Euroopan unionin kansalaiset kehotamme kiireesti Euroopan parlamenttia kiinnittämään Euroopan komission huomion laatimalla ehdotuksen vähintään 400 miljardin euron vastuuvakuutuksesta kullekin Euroopan unionissa olevalle ydinreaktorille.

 

Ehdotuksen tulisi taata Neuvoston asetuksella yhdenmukainen yleiseurooppalaisen lainsäädännön mukainen ydinvastuu!

Tavoite: Jokainen ydinreaktori Euroopan unionissa on vakuutettava vähintään 400 miljardin euron vastuuvakuutuksella! Ydinvoimalaitosten ydinreaktorit on vakuutettava ydinonnettomuuden riskin varalta sekä normaalin reaktoritoiminnan riskin varalta samoin kuin kaikkien seuraamuksien varalta (radioaktiivisten materiaalien kuljetus, välivarastointi ja ydinjätteiden loppusijoitus, normaalin toiminnan aiheuttaman matala-säteilyn altistumisen varalta)!

"Saastuttaja maksaa"-periaatetta on sovellettava: Niiden, jotka ovat vastuussa vahingoista on otettava täysi vastuu!

Ydinreaktoreiden vahingot eivät kuulu Euroopan ympäristövastuuseen! Ydinlaitosten toiminnanharjoittajilla on vain rajoitettu vastuu! Usein toimijat ovat vastuussa ainoastaan ​​mitättömän pienellä summalla verrattuna ydinonnettomuuden aiheuttamiin vahinkoihin. Koska Euroopan unionin jäsenmaat ovat liittyneet eri kansainvälisiin ydinalan vastuujärjestelmiin (Wienin yleissopimus, Pariisin yleissopimus ja erilaiset pöytäkirjat) ydinvastuu Euroopassa on erittäin hajanainen: Slovakiassa ydinalan korvausvastuun enimmäismäärä on 50 miljoonaa euroa, Ranskassa 91 miljoonaa euroa, Espanjassa 1 400 miljoonaa euroa ja Saksan kaikkien ydinreaktoreiden yhteensä
2 500 miljoonaa euroa. Ranskalainen tutkimus - julkaistiin helmikuussa 2013 – määrittää yhden ydinvoimalakatastrofin hinnaksi 430 000 miljoonaa euroa!

Kaikkien ydinvastuun yleissopimusten yhteinen piirre on, että kansalaiset joutuvat maksamaan ne vahingot, jotka ylittävät vakuutussumman. Tämä on selvästi ristiriidassa `saastuttaja maksaa` periaatteen kanssa.

 

Vetoomus on yleiseurooppalainen.

Vetoomuksen aloitteentekijä:
http://www.atomstopp.at, http://www.atomkraftfrei-leben.at


Naiset Atomivoimaa Vastaan/Lea Launokari    Ota yhteyttä adressin tekijään