Opettajakelpoisuus on palautettava korkeakoulututkinnon suorittaneille sosionomeille

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Pitäisikö energiajuomien myynti nuorille kieltää?