AVUSTAJAKOIRA tasavertaiseksi näkövammaisen opaskoiran kanssa

Kommentoitu viesti

avustajakoiran käyttäjä

#21

18.06.2015 11:53

THL ajaa avustajakoiria vammaispalveluiden alle, mikä olisi ei-tasa-arvoa lisäävä toimenpide verrattuna opaskoiriin! Opaskoirat ovat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, jolloin myös niiden kaikki käyttökustannukset kuuluvat sairaanhoitopiireille (sh-piiri vuokraa opaskoiran käyttäjälle Opaskoirakoululta tietyllä summalla, josta summasta Opaskoirakoulu maksaa koiran käyttäjälle ruokinta-, lääkäri- ja lääkintäkulut ym.). Tähän samaan eli sh-piirien alle on avustajakoiratkin saatava - ei missään nimessä vammaispalvelun (VP) piiriin, jonka palvelukset ovat paikkakunnasta riippuen hyvinkin epätasa-arvoisia (toinen saa esim. avustajan, apuvälineen yms., toinen ei!). Mikäli avustajakoirat siirrettäisiin VP:n alaisuuteen, olisi VP taho, joka valitsisi koirien saajat, mutta kaikki koirista aiheutuvat kulut maksaisi Kela joko hoito- tai vammaistuen muodossa. Tässä on iso sudenkuoppa: Ne vammaiset, jotka jo nyt saavat täyttä vammais/hoitotukea, jäisivät täysin ilman korvausta koiransa aiheuttamista kuluista (lääkäri, lääkkeet, ruoat jne.)! Suuri osa vammautuneista elää joko pelkällä kansaneläkkeellä tai pienellä eläkkeellä, ja huom., koirasta aiheutuvat kulut voivat olla todella suuria (krooninen sairaus tai esim. kalliita hoitoja ja lääkkeitä aiheuttava nivelrikko)! Ainoastaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä avustajakoira olisi käyttäjilleen mahdollisimman tasa-arvoiseksi luokiteltava apuväline! Lisätietoja saa esim. Invalidiliitosta/Nona Borgström tai omasta sähköpostiosoitteestani ulla.ayrer(at)gmail.com

Vastaukset


Vieras

#23 Re:

2015-06-20 20:34:36

#21: avustajakoiran käyttäjä -  

 Kiitos perusteellisesta selonteossa.