KARVASUO SUOJELTAVA

Kommentoitu viesti

Martti Peltola

#25 Viranomaisilta tunnustus luonnon arvoille

05.02.2012 11:53

http://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/karvasuo-ei-sovellu-hyvin-turpeenottoon-1.1139721

Ilkka 3.2.2012

Karvasuo ei sovellu hyvin turpeenottoon

Lähellä Seinäjoen kaupunkia olevan Karvasuon maisemalliset, virkistyskäyttö- ja luontoarvot voidaan todeta merkittäväksi sekä laadittujen selvitysten että YVA-menettelyn aikana saadun palautteen perusteella. Karvasuon alue ei sovellu sosiaalisten eikä ympäristövaikutusten kannalta hyvin turvetuotantoon minkään esitetyn toteuttamisvaihtoehdon osalta. Näin toteaa Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarojen vastuualue lausunnossaan, joka pohjautuu muun muassa 14 aikaisempaan eri tahojen lausuntoon. Hankkeen arviointiohjelmasta ovat aikaisemmin antaneet lausuntonsa esimerkiksi Seinäjoen kaupunki, E-P:n liitto, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja niin edelleen.YVA-menettely päättyy tähän. Edellän mainitun yhteysviranomaisen (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue) lausunto liitetään mahdolliseen turvetuotannon lupahakemukseen.
Yhteysviranomainen painottaa lausunnossaan, että Karvasuon turvetuotantohanke muodostaa uhan alueen suoluonnolle ja kiihdyttää uhanalaistumiskehitystä yhdessä muiden lähialueen luonnontilaisille soille suuntautuvien turpeenottohankkeiden kanssa.

Vastaukset

vaihtoehtoja ?

#26 Re: Viranomaisilta tunnustus luonnon arvoille

2012-02-08 21:55:00

#25: Martti Peltola - Viranomaisilta tunnustus luonnon arvoille

Soveltuu siis---mut ei valtavan hyvin.

Nahkapäätos.