KARVASUO SUOJELTAVA

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon käynnistämistä Seinäjoen ja Ilmajoen kuntien alueella sijaitsevalla Karvasuolla. Hankealueen pinta-ala on noin 400 hehtaaria ja hankkeen tarkoituksena on ottaa turvetta energiantuotantoa varten. Turpeenottoalueen kuivatusvedet johdettaisiin Seinäjokeen ja Pajuluomaan.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Vapo Oy luopuu suunnitelmastaan muuttaa Seinäjoen-Ilmajoen Karvasuo turpeenottoalueeksi. Karvasuo on maakunnallisesti arvokas luonnontilainen suo, ja sillä on huomattava merkitys luonnon monimuotoisuudelle, tulvasuojelulle ja Seinäjoen lähivesien ravinnetaloudelle.
Karvasuolla on myös merkitystä virkistysalueena ja maisemakohteena. Lisäksi suon ojittaminen ja suolta otetun turpeen poltto kiihdyttäisi ilmastonmuutosta.Hannu Tuomisto, SLL:n Pohjanmaan piiri ry    Ota yhteyttä adressin tekijään