Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara

Kommentoitu viesti

herätys hohoi!!

#5 Re: Koko kainuu hereille !

02.04.2012 20:12

#4: Vastuu sekä velvoitteet ! - Koko kainuu hereille !

Kaikille haitankärsijöille asiallinen korvaus.  Kaikille, myös vesistöjen käyttäjille,  kesämökkiläisille, ranta-asukkaille, kalastuskunnille.  Kunnon korvaukset ovat se tekijä  joka voisi tätä kaivosinvaasiota hillitä muuallakin.  Luulen että jos Talvivaara joutuu maksamaan kaikki menetykset ,  loppuu yhtiön taru.  Talvivaaran kaivos on rosvousbisnestä jossa otetaan  satojen neliökilometrien alueella ihmisiltä luonnonarvoja, kiinteistöjen arvoja, matkailun arvoja  kaivoksen  tuhottavaksi.

Ylä-Savo, Kainuu ja Koillis-Savo ja Oulujoen vesistö ovat akuutissa vaaravyöhykkeessä.  Jokainen päivä päästöjä on liikaa.

Vastaukset


Vieras

#6 Re: Re: Koko kainuu hereille !

2012-04-03 13:34:32

#5: herätys hohoi!! - Re: Koko kainuu hereille ! 

Meneekö ne uraanipäästöt sitten Oulujokeenkin? Oulun juomavesi otetaan Oulujoesta. Pitääkö Oulussa alkaa juomaan pullotettua vettä sen jälkeen kun Talvivaara alkaa tuottamaan uraania?

Kainuu huutaa elämän puolesta !

#15 Re: Re: Koko kainuu hereille !

2012-04-07 16:23:39

#5: herätys hohoi!! - Re: Koko kainuu hereille ! 

 Nyt on aika saattaa nämä tuhon tuottajat vastuuseen teoistaan !

 Linnaan sekä Kaikille kärsineille riittävät korvaukset ,sekä

 Talvivaaran kaivos seis välittömästi !

 Uraania ei saa louhia missään muualla Euroopassa !

 Uraani on vesiliukoinen tappava myrkky, tämän kyllä

 Ministeri Lehtomäki , kuin myös Mauri Pekkarinenkin hyvin ties !

 Linnaan tämä alhainen ---Huijari  kaksikko joilta puuttuu kaikki kunnioitus kaikkea kohtaan.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…