Tornion ensihoito- ja sairaankuljetusten laatu on säilytettävä

Kommentoitu viesti

Toinen kollega
Vieras

#67 Re: Piilokuluja

21.11.2010 07:18

#61: Kollega - Piilokuluja 

Piilokulutiovat täyttä totta. Uusi yrittäjä on tarjouksessaan sitoutunut  suorittamaan ilmaiseksi ns. X-tehtävät. Niissä potilas voidaan hoitaa kotiin ilman kuljetusta päivystykseen. SPR on perinyt niistä könttäsumman kaupungilta. Täytyy olla todella ammattitaitoinen hoitaja, joka kykenee hoitamaan kotiin.   Nähtäväksi jää, kuinka paljon uudessa yrityksessä voidaan/saadaan hoitaa kotiin!! Tarkoitaa jatkossa mm. kohonneita päivystys/erikoissairaanhoidon kuluja. MUTTA ENSIHOITO ON HALPAA! Nuoren ja kokemattoman henkilökunnan palkkakulut ovat halvemmat. 

Vastaukset

Kolmas kollega
Vieras

#88 Re: Re: Piilokuluja

2010-11-21 22:42:18

#67: Toinen kollega - Re: Piilokuluja 

Olen kahden kollegani kanssa aivan samoilla linjoilla.

Lisäksi muistuttaisin siitä, että säästöjä syntyy myös muusta kuin kuljettamattajättämisistä ja tehtävistä, jolloin potilas voidaan hoitaa kotonansa taitavien ensihoitajien toimesta ilman sairaalakäyntiä.

Otetaan esimerkiksi klassinen elvytys:

-Tapahtuu sydänpysähdys ja paikalle kurvaa ambulanssi tai kaksi. Taitava ambulanssihenkilökunta suorittaa elvytyksen ja sen jälkeiset hoitotoimenpiteet prikulleen oikein. Potilas selviää ja kuntoutuu työkykyiseksi (lue: tuottavaksi veronmaksajaksi)
-Toisessa skenaariossa paikalle saapuu joukko hieman kokemattomampia ambulanssityöntekijöitä. Elvytys ei tällä kertaa välttämättä menekään niin mallikkaasti ja syntyy ongelmia. Myös jatkohoidon laatu on hieman heikompaa.
Seuraa kaksi vaihtoehtoa:
1) potilas menehtyy (lue: hänestä ei tule tuottavaa veronmaksajaa)
2) potilaan sydän saadaan käynnistymään mutta koska elvytys ja muut hoitotoimenpiteet olivat laadultaan hiukan heikompia kuin kokeneiden ammattilaisten antamana, potilaalle jää pysyviä vammoja. Esimerkiksi potilaan aivot kärsivät peruuttamattomia vaurioita. Tämän seurauksena potilas makaa seuraavat 20 vuotta vuodeosastolla, jossa hänen hoitonsa maksaa _useita tuhansia euroja kuukaudessa _.

Tämä esimerkki on hieman kärjistetty mutta mielestäni antaa kuvan, millaisista asioista laadukkaalla ensihoidolla voidaan saada säästöjä aikaiseksi.
Tässä esimerkkinä oli elvytys mutta joikainen kokenut ensihoitaja kyllä keksii monta muutakin vastaavaa esimerkkiä.
Facebook
Pitäisikö kansanedustajien palkkaa nostaa?