Elävä keskusta ilman toriparkkia

Kommentoitu viesti


Vieras

#21

09.05.2012 12:22

Kaikkein eniten olen ihmetellyt sitä, miksi kukaan ei ota esiin ongelmia bussiliikennöinnille mahdollisen toriparkin rakentamisen aikana, ei sen paremmin parkin puolesta kuin sitä vastaan olevat. Kauppatori on Turun keskus monessakin merkityksessä, ja jos se kaivetaan auki, siitä tulee valtava määrä työmaaliikennettä - mihin silloin laitetaan kaikki bussit? Jo nyt oli vaikeaa Kultatalon remontin aikana, ja se koski vain minimaalisen pientä osaa Turun busseista. Miten kävisi bussinvaihto esim. aamuisin, kun ihmiset vaihtavat bussia torilla päästäkseen työpaikoilleen (ja koululaiset kouluihinsa), löytyykö jatkolinja oikeaan aikaan ja miten lähellä on sen pysäkki? Toriparkin rakentaminen veisi aikaa arkeologiset kaivaukset huomioon ottaen monta vuotta, miten Turun arkielämää pyöritettäisiin sinä aikana? Täysin käsittämätöntä ja lyhytnäköistä hommaa tämä toriparkin maaninen ajaminen Turkuun!

Vastaukset

Mikko Laaksonen

#22 Re:

2012-05-09 17:16:40

#21: -

Onhan niitä joukkoliikenteen ongelmia tuotu esille. Ote muistutuksestani:

Rakentamisaika ja sen ongelmat:

Rakennusaika on arvioitu selostuksessa olevan 4-4,5 v. Tämä perustuu 2007 tehtyyn selvitykseen, jossa ei ole aukottomasti todettu arkeologisten kaivausten (30 roudatonta kk) vaikutusta. Nopeuttamistoimiin sisältyvien riskien toteutuessa rakentamisaika on 22 kk pidempi eli 6 v 4 kk.

Asemakaava mahdollistaa toria ympäröivien katujen alle liiketilat. Tämän vuoksi asemakaavan arvioinneissa olisi todettava toriparkin ja liiketilojen rakentamisaikana Turun ja seudun joukkoliikenteelle (liikevaihto noin 40 miljoonaa euroa /v) aiheutuvat kustannukset. Nämä kustannukset ovat toriparkin toteuttamisaikana kokonaan kaupungin vastuulla, koska Turku on 1.1.2012 alkaen koko seudun joukkoliikenneviranomainen. Taloudellinen vastuu myös seutulinjoista siirtyy Turulle viimeistään 1.7.2014. Esimerkiksi vain 5% heikkeneminen koko liikevaihdosta menetettyinä lipputuloina ja lisääntyneinä liikennöintikuluina on 2 miljoonaa euroa / v, 4,5 – 6 v vuodessa siis 9-12 miljoonaa euroa. Jos vahinko arvioidaan 10%, kustannus on noin 4 miljoonaa euroa/v (18 – 24 M€), jos 20%, vahinko on noin 8 miljoonaa euroa vuodessa (36-48 M€). Mikäli toripysäköinti johtaa joukkoliikenteen käytön vähenemiseen lisääntynyttä pysäköintikapasiteettia vastaavasti, toteutettuna toripysäköinti alentaa joukkoliikenteen käyttöä pysyvästi noin 5%, alentaen joukkoliikenteen tuloja n. 900 000 € vuodessa.

Toteuttamisen kustannusarviossa, selvityksissä tai selostuksessa ei ole huomioitu joukkoliikenteelle aiheutuvia lisäkustannuksia. Lisäksi liitteessä on jopa arvioitu, että työnaikaisten liikennejärjestelyjen kustannus olisi pienempi vaihtoehdossa, jossa toriparkki tehdään kuin jos tori vain kunnostetaan.