Elävä keskusta ilman toriparkkia

Mikko Laaksonen

/ #22 Re:

09.05.2012 17:16

#21: -

Onhan niitä joukkoliikenteen ongelmia tuotu esille. Ote muistutuksestani:

Rakentamisaika ja sen ongelmat:

Rakennusaika on arvioitu selostuksessa olevan 4-4,5 v. Tämä perustuu 2007 tehtyyn selvitykseen, jossa ei ole aukottomasti todettu arkeologisten kaivausten (30 roudatonta kk) vaikutusta. Nopeuttamistoimiin sisältyvien riskien toteutuessa rakentamisaika on 22 kk pidempi eli 6 v 4 kk.

Asemakaava mahdollistaa toria ympäröivien katujen alle liiketilat. Tämän vuoksi asemakaavan arvioinneissa olisi todettava toriparkin ja liiketilojen rakentamisaikana Turun ja seudun joukkoliikenteelle (liikevaihto noin 40 miljoonaa euroa /v) aiheutuvat kustannukset. Nämä kustannukset ovat toriparkin toteuttamisaikana kokonaan kaupungin vastuulla, koska Turku on 1.1.2012 alkaen koko seudun joukkoliikenneviranomainen. Taloudellinen vastuu myös seutulinjoista siirtyy Turulle viimeistään 1.7.2014. Esimerkiksi vain 5% heikkeneminen koko liikevaihdosta menetettyinä lipputuloina ja lisääntyneinä liikennöintikuluina on 2 miljoonaa euroa / v, 4,5 – 6 v vuodessa siis 9-12 miljoonaa euroa. Jos vahinko arvioidaan 10%, kustannus on noin 4 miljoonaa euroa/v (18 – 24 M€), jos 20%, vahinko on noin 8 miljoonaa euroa vuodessa (36-48 M€). Mikäli toripysäköinti johtaa joukkoliikenteen käytön vähenemiseen lisääntynyttä pysäköintikapasiteettia vastaavasti, toteutettuna toripysäköinti alentaa joukkoliikenteen käyttöä pysyvästi noin 5%, alentaen joukkoliikenteen tuloja n. 900 000 € vuodessa.

Toteuttamisen kustannusarviossa, selvityksissä tai selostuksessa ei ole huomioitu joukkoliikenteelle aiheutuvia lisäkustannuksia. Lisäksi liitteessä on jopa arvioitu, että työnaikaisten liikennejärjestelyjen kustannus olisi pienempi vaihtoehdossa, jossa toriparkki tehdään kuin jos tori vain kunnostetaan.

 

Kommentoi adressia