FRAME säilytettävä

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Vetoomus: näyttelyvaihtokeskus Framen nimi ja keskeiset toimintatavat tulee säilyttää hallintoa uudistaen


Me allekirjoittaneet kuvataiteilijat ja kuvataiteen parissa toimivat alan ammattilaiset sekä kuvataidetta tukevat kansalaiset haluamme vedota Teihin hyvä ministeri Wallin ja pyytää opetusministeriötä jatkamaan näyttelynvaihtokeskus Framen taloudellista tukea. Frame itsessään on brändi, joka kannattaa ehdottomasti säästää, kuten valokuvataiteilija Elina Brotherus kiteyttää osuvasti kentän tuntoja (HS 9.4.2010/ mielipide). Tuemme hänen vetoomustaan Framen nimen ja keskeisten toimintatapojen säilyttämiseksi!

Mielestämme koko Framen organisaation alasajo henkilöhallinnon ongelmien vuoksi on erittäin valitettavaa ja suuri menetys. Se on kaikkien osapuolien Framen ja kuvataiteilijoiden lähes pari vuosikymmentä kestäneellä työllä saavutettujen kontaktien hukkaamista! Kuvataiteen ammattilaisina ja tukijoina tiedämme, kuinka mittavia henkisiä ja taloudellisia resursseja vaatisi täysin uuden organisaation tunnettuuden luominen kansainvälisesti. Se veisi vuosia.

Frame on maailmalla opittu tuntemaan suomalaisen kuvataiteen vientiorganisaationa, jonka toiminta on joustavaa, monipuolista, asiantuntevaa ja luotettavaa. Moni meistä on saanut ulkomaisilta yhteistyötahoilta erittäin kiittävää palautetta Framen toiminnasta. Sen maineen takana ovat pitkäjänteisesti kehitetyt toimintatavat, joita ei saa lopettaa. Framen nettisivut, apurahajärjestelmä, kansainvälinen residenssiohjelma kuraattoreille sekä toimijoita, kriitikoita ja tutkijoita palveleva taiteilijoiden portfolio-arkisto ja Framework-julkaisu ovat osoitus erittäin monipuolisesta toiminnasta. Frame on jo nyt hyvä ja sitä voi edelleen kehittää!

Framen hallinto on syytä uudistaa ja kehittää keinoja työilmapiirin sekä työtehon turvaamiseksi jatkossa. Ehdotamme määräaikaisia virkasuhteita ja kokonaan uuden henkilöstön palkkaamista. Toiminta on rakennettava olemassa olevalle perustalle puhtaalta pöydältä! Framella yksityisenä organisaationa on kykyä reagoida nopeasti ja tehokkaasti esille tuleviin haasteisiin. Tämä on suuri etu kuvataiteen kansainvälisissä verkostoissa, joissa täytyy voida toimia joustavasti vaihtuvien tilanteiden mukaan. Heikon hallinnon ja henkilöjohtamisen ongelmat eivät saa johtaa koko Framen organisaation alasajoon. Siitä kärsivät etenkin kuvataiteilijat, mutta negatiivinen vaikutus heijastuu laajalle olemassa olevaan kulttuuriviennin verkostoon.

Ulkomailla toimiville suomalaisille kulttuurivientitahoille Frame on ainoa insituutio, joka kokoaa ajantasaisen suomalaisen visuaaliseen taiteeseen ja sen vientiin liittyvän tietotaidon yhteen osoitteeseen. llman Framea ulkomailla toimivilta suomalaisinstituutioilta katoavat mahdollisuudet sekä visuaalisen taiteen edistämiseen että paikallisten instituutoiden ja suomalaisen taiteen verkottamiseen keskenään. Esimerkiksi Suomi-instituuteilta häviää kuvataiteen luotettava partneri ja asiantuntemus. Nämä toimijat, jotka edustavat koko suomalaisen nykytaiteen kenttää asemapaikoissaan, tarvitsevat Framen ja muiden kulttuurivientiorganisaatioiden kaltaisia asiantuntijoita.

Olemme olleet osaltamme rakentamassa ja tukemassa suomalaisen kuvataiteen kulttuurivientiä ja kansainvälistä verkostoa toteuttamalla ja osallistumalla lukuisiin satoihin näyttelyihin ja erilaisiin projekteihin. Suomalainen kuvataide on noussut vahvasti ja laajasti esille erilaisilla kansainvälisillä foorumeilla etenkin viime vuosina. Tähän on tarvittu ammattitaitoisesti ja keskitetysti toimivaa tahoa, josta kuvataiteilijat ja muut alan toimijat ovat voineet saada joustavasti apurahoja ja tukea. Framen ansiosta se on ollut mahdollista. Frame on kuvataiteilijoille ja myös suomalaisen kuvataiteen yhteistyötahoille maailmalla korvaamattoman arvokas, siksi sen nimi ja keskeiset toimintatavat tulee säilyttää.


Allekirjoittaneiden kuvataiteilijoiden, alan ammattilaisten sekä kuvataiteen tukijoiden nimilista


Helena Hietanen, Facebook-ryhmä FRAME säilytettävä!    Ota yhteyttä adressin tekijään