Fysioterapiakoulutus säilytettävä Oulun Ammattikorkeakoulussa

Oulun Ammattikorkeakoulu, OAMK, suunnittelee fysioterapian koulutusohjelman lakkautusta ja tämä tuntuu epäuskottava. Oulussa fysioterapeutin koulutus mahdollistaa monialaisen kuntoutuksen oppimisen yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopiston tutkinto- ohjelmien kanssa. Tätä ei ole muualla Pohjois-Suomen alueella.

Fysioterapian koulutusala on yksi ammattikorkeakoulun suosituimpia koulutusohjelmia. Fysioterapian koulutusohjelmassa opiskelija saa valmiudet toimia erilaisten asiakkaiden parissa. Opiskelun aikana fysioterapiaopiskelija harjoittelee monipuolisesti käytännön taitoja mm ikääntyneiden palvelukodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa sekä julkisen että yksityisen puolen terveydenhoitoyksiköissä. Työelämään siirtyessä fysioterapeutilla on monipuoliset fysioterapiataidot toimia mm lasten tai aikuisten neurologian, työterveysasiakkaiden, TULES-asiakkaiden tai kuntoutusasiakkaiden fysioterapeuttina. Työn sarkaa riittää meillä fysioterapeuteilla ja etenkin tulevaisuudessa, kun yhä enemmän painotetaan ennaltaehkäisevää kuntoutusta Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä.

 

Pyydän allekirjoittamaan tämän adressin OAMK Fysioterapikoulutuksen säilyttämisen puolesta.     

Halutessasi voit myös antaa suostumuksen kirjallisen vetoomuksesi julkaisuun tämän adressin liitetiedostossa.

 

Maarit Sihvonen

fysioterapeutti, fMBA


Maarit Sihvonen, fysioterapeutti, fMBA    Ota yhteyttä adressin tekijään