Håll Scenkonst i Vasa, Säilyttäkää näyttämötaiteen linja Vaasassa

Flytten av Novias utbildningsprogram i Scenkonst utreds som bäst. Ett av alternativen är att flytta till Jakobstad. Det är en fin tanke att samla alla kulturutbildningar på samma ort, men ännu viktigare är det att tänka till varje enskilt program och se vad som är bäst för att utbildningens nivå inte skall sjunka.


Vi studeranden på Scenkonst har vår klara åsikt om att hålla kvar utbildningen i Vasa. Här erbjuds vi en närhet till yrkeslivet och kan samarbeta med två regionteatrar och den finska TV-produktionen. Ett ubtildningsprogram är attraktivt när studerandena erbjuds och kan se framtida arbetsmöjligheter.

Vi önskar att utbildningen hålls nära yrkeslivet, för att ha en stadigare grund att stå på när vi själva ger oss ut i arbetslivet.

Därför ber vi, studeranden på Scenkonst, nu om ert stöd i denna fråga för att få hålla vår utbildning kvar i Vasa. 

 


Ruotsinkielisen ammattikorkeakoulu Novian näyttämötaiteen opintolinjan siirtämistä käsitellään parhaillaan. Yksi vaihtoehdoista on muutto Pietarsaareen. Kaikkien kulttuurikoulutusten sijoittaminen samaan paikkaan on hieno ajatus, mutta parhaan ratkaisun löytämiseksi olisi vielä tärkeämpää huomioida yksittäisten opintolinjojen tarpeet, jottei koulutuksen taso laskisi. 

Meillä, näyttämötaiteen opiskelijoilla, on selkeä mielipide siitä, että opintolinjan tulee säilyä Vaasassa. Täällä olemme lähellä alan työelämää ja meillä on mahdollisuus yhteistyöhön kahden alueteatterin sekä tv-tuotannon kanssa. Koulutusohjelman houkuttelevuutta myös lisää se, että opiskelijat saavat tutustua ja heille myös tarjotaan tulevaisuuden työmahdollisuuksia.

Toivomme, että koulutus pysyisi työelämän läheisyydessä, jotta meillä olisi tukevampi perusta, sitten kun itse suuntaamme työelämään. 

Siksi me, Novian näyttämötaiteen opiskelijat, pyydämme tukeanne tässä asiassa, saadaksemme säilyttää koulutusohjelmamme Vaasassa.


Studerandena vid Scenkonst    Ota yhteyttä adressin tekijään