Halssilan lähikirjasto säilytettävä

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi 5.9. kokouksessaan esityksen ensi vuoden kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talousarviosta. Vuodelle 2024 esitetään muun muassa pienten kirjastojen ja kirjastoautojen määrän vähentämistä (222 000 euroa). Esityksessä lakkautusuhan alla ovat Lohikosken, Vesangan ja Halssilan lähikirjastot sekä kirjastoauto Martti. 

Halssilan kirjasto on rakennettu 1966 koulun välittömään läheisyyteen, ajatuksena on ollut koulun ja kirjaston luonteva ja aktiivinen yhteistoiminta kuntalaisten sivistämiseksi ja ilahduttamiseksi. Tämä integraatio on ollut tärkeä tekijä monien halssilalaisten kasvussa ja kehityksessä.

Halssilan Asukasyhdistys r.y. vastustaa Halssilan kirjaston lakkauttamista ja vetoaa Jyväskylän kaupungin päättäjiin ja johtaviin viranhaltijoihin, jotta Halssilan kirjaston ja mahdollisimman monen muunkin lähikirjaston toiminta säilytettäisiin ja niistä kehitettäisiin entistä monipuolisempia lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden kaupunkilaisten yhteisiä tiloja.

Myös me allekirjottaneet vastustamme Halssilan kirjaston lakkauttamista ja tuemme siinä asiassa Halssilan Asukasyhdistyksen toimintaa.


Elina López, Halssilan asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elina López, Halssilan asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…