Hälvälän ampumaurheilukeskuksen toiminnan turvaaminen

Päijät-Hämeen merkittävin ja monipuolisin ampumaurheilukeskus Hälvälä sijaitsee Hollolassa. 
Ampumaurheilukeskus on tärkeä niin ampumaharrastajille ja -urheilijoille, metsästäjille, viranomaisille, reserviläisille sekä maanpuolustuskoulutukselle. Tämän lisäksi Hälvälä on yksi kolmesta ampumaurheilukeskuksesta, joissa
voidaan järjestää, ja on järjestetty, useita kansainvälisen tason kilpailuja. Hälvälän ampumaurheilukeskukseen on
sijoitettu useita miljoonia euroja yksityistä ja yhteiskunnan rahaa. Vuosien aikana rata-alueella on myös tehty lukuisia toimenpiteitä ja teknisiä rakenteita ympäristövaikutusten minimoimiseksi, ja ympäristöasioiden osalta Hälvälää
voidaankin pitää mallioppilaana.

Parhaillaan on käynnissä Päijät-Hämeen maakuntakaavan tarkastus, jossa Hälvälän alueen merkintää EP esitetään
poistettavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi ampumaratatoiminnan loppumista siirtymäkauden jälkeen. Mikäli
Hälvälän ampumaratatoiminta lakkautetaan, uuden vastaavan ratakokonaisuuden rakentaminen maksaa
kymmeniä miljoonia euroja koska korvaavia ratoja ei ole olemassa. Mahdollisen lakkauttamisen jälkeen alueen
verovaroin kustannettava puhdistaminen tulisi maksamaan useita kymmeniä miljoonia euroja, eikä koko aluetta
saataisi kuitenkaan ennallistettua. Mikäli ampumarataverkostoa ajetaan alas siirtyy ampumaharjoittelu
hallitsemattomasti metsiin, hiekkakuopille ja pelloille. Tämä ei ole ihmisten, ympäristön tai yhteiskunnan etu.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Päijät-Hämeen maakuntaliitto säilyttää uudessa maakuntakaavassa Hälvälän
alueella EP-merkinnän ja ampumaurheilukeskuksen toiminnan tulevaisuus turvataan.