HAMMASHOITOLA SÄILYTETTÄVÄ JURVASSA

JIK-kuntayhtymä käsittelee 18.12.2015 kokouksessaan esitystä siitä että Jurvan hammashoitola palvelut siirretään Kurikan keskustaan. Perusteluna siirrolle pidetään 25000€ syntyvää säästöä siirrosta. Kuntayhtymä on perustettu aikanaan tuottamaan Jalasjärvi-Kurikka-Ilmajoki -alueelle lähipalveluita. Kyseisellä palvelunsiirrolla aiheutetaan käytännön tasolla se että kulut siirtyvät vain Kurikan kaupungille. Esimerkiksi Kurikan kaupunki joutuu lakisääteisyydestä johtuen ajattamaan noin 370 oppilasta hammaslääkäri tarkastuksiin joka vuosi. Jos heitä viedään esimerkiksi yhdellä taksilla kerralla 4 oppilasta matkakulut tulevat olemaan runsaat 5500€, lisäksi oppilaat joutuvat olemaan poissa tunneilta vähintään 2h johtuen aikataulusta ja tarkastuksiin kuluvasta ajasta. Jos taas heitä ajetaan pikkubusseilla, joihin menee yli kahdeksan henkeä, tulee matkakustannukset nousemaan. Tässä kohtaa vastaan tulee myös se tosi asia, miten koulupäivät saadaan vietyä asiallisesti läpi ilman että opetus keskeytyy ja opettajille joudutaan maksamaan tyhjistä luokkahuoneista. Lisäksi miten hammashoitola pystyy käsittelemään kertaluontoisesti sen määrän potilaita niin että akuuttipotilas palvelu ei vaarannu/keskeydy jos saman aikaisesti joudutaan käsittelemään 10 potilasta? Jos taas vanhempia vaaditaan hoitamaan asia, miten he organisoivat työssä käyntinsä niin että lasten hammashoito toteutuu? Entä miten ne joilla on taloudellisia ongelmia ja mahdottomuus hoitaa asiointiaan Kurikassa? Kuka kantaa vastuun sosiaalisesti ja taloudellisesta syrjäytymisestä jota syntyy kun lasten hampaat jäävät hoitamatta vanhempien varattomuuden vuoksi? Entä työttömien ja eläkeläisten hammashuolto, kuka sen hoitaa? Aikuinen itse sillä KELA ei ole hammashoidon kuljetusasiassa korvausvelvollinen.

Myös remontointikulut Kurikan hammashoitolassa aiheuttavat kustannuksia, ne eivät tuota säästöjä JIKkylle, vaikka tulevatkin yhden osakaskunnan maksettavaksi, tässä tapauksessa Kurikan, kertaluontoisesti. Saadakseen ylimääräiset kulut peittoon, vuokraa JIKkylle on korotettava Kurikan tiloissa että kulut peittyvät. Jurvan päässä ei ole investointi ongelmia tule vielä vuosiin koska tilat on lähiaikoina remontoitu ajanmukaiseen kuntoon. Kaikki perushammashuoltoon liittyvät tehtävät voidaan hoitaa tällä hetkellä Jurvassa, sekä myös suukirurgiset ja -hygienia hoidot. Näin ollen ajanmukaistaminenkaan ei ole peruste hammashoidon siirrolle Kurikkaan.

Säästöjä ei siis käytännön tasolla synny, vain maksaja muuttuu! Siirto olisi siis täysin järjetön toimenpide!

 

Ps. Muistattehan vielä vahvistaa sähköpostiin tulevalla varmennuksella allekirjoituksenne


Kyösti Koivuniemi    Ota yhteyttä adressin tekijään