Härkämäen päiväkodille väistötilat elokuuhun 2023 mennessä

Härkämäen päiväkodissa on huhtikuussa 2023 tehdyssä tutkimuksessa paljastunut laajoja ongelmia sisäilmassa, jotka vaativat vähintään rakennuksen kattavan peruskorjauksen.

Tutkimusraportti on nähtävillä osoitteessa www.turku.fi/sisailma.

Rakennuksen käyttöä on pyritty turvaamaan erilaisin keinoin, mutta se ei riitä. Lapsillamme ja henkilökunnalla on oikeus terveeseen ympäristöön ilman altistumisia sisäilmaongelmille ja niistä koituville haitoille.

Lapsilla on todettu moninaisia oireita ja sairauksia, muun muassa astmaa, joka monilla pahenee entisestään nykyisessä rakennuksessa Säkäkujalla. Lasten terveys tulee turvata täysin väistötiloilla.

Lasten edun mukaista on myöskin turvata henkilökunnan terveys ja hyvä työkyky, jolla vältämme henkilökunnan vaihtuvuutta. Henkilökunnan terveys ja työkyky voidaan turvata täysin ainoastaan väistötiloilla. Saamassamme tiedotteessa kerrottiin väistötilojen hankintaprosessin kestävän vuoden. Tämä on törkeää välinpitämättömyyttä lasten sekä henkilökunnan terveyttä kohtaan, sillä tässä tilanteessa vuosi on väistämättä liian pitkä aika. Mikäli vaatimuksemme ei etene, olemme valmiita viemään tätä asiaa eteenpäin muuta kautta.

 

Vaadimme Turun kaupunkia hankkimaan 1.8.2023 mennessä väistötilat Härkämäen päiväkodille (Säkäkuja 2) sisäilmatilanteen takia.

 

 

REQUIREMENT TO THE OFFICE MANAGER OF THE CITY OF TURKU

HÄRKÄMÄKI DAY-CARE HOME'S DISTRIBUTION FACILITIES

An investigation conducted in April 2023 at Härkämäki kindergarten has revealed extensive problems with the indoor air, which require at least a comprehensive overhaul of the building.

The research report can be viewed at www.turku.fi/sisailma.

 

Efforts have been made to secure the use of the building with various means, but it is not enough. Our children and staff have the right to a healthy environment without exposure to indoor air problems and the resulting harm.

 

The children have been diagnosed with a variety of symptoms and diseases, including asthma, which in many of them gets even worse in the current building in Säkäkuja. Children's health must be completely protected in shelters.

It is also in the best interests of the children to protect the health and good working ability of the staff, which is how we avoid staff turnover. The health and work ability of the staff can only be completely secured with evacuation facilities. In the information we received, it was said that the process of acquiring emergency facilities would take a year. This is gross indifference towards the health of the children and the staff, because in this situation a year is inevitably too long. If our demand does not progress, we are ready to take this matter forward.

 

 

Requirement

We, the undersigned, demand evacuation facilities at Härkämäki daycare center (Säkäkuja 2) by August 1, 2023 due to the indoor air situation.