Harvaluodon kyläkoulu on säilytettävä lähikouluna

Me allekirjoittaneet vastustamme Harvaluodon kyläkoulun lakkauttamista. Harvaluodon ainoana peruspalveluna koulu tarjoaa lapsille erinomaisen ja turvallisen oppimisympäristön. Kyläkoulua ollaan nyt lopettamassa liian kevyin perustein. Päätöstä tehdessä pitäisi ottaa huomioon seuraavat arvot:

1. Koulun arvo oppilaalle

2. Koulun arvo yhteisölle

3. Koulun arvo pedagogiikalle

4. Koulun arvo paikalliselle taloudelle

Nyt vain taloudelliset arvot saavat Kaarinan päättäjien ja virkamiesten huomion! Näin ei saa olla! 

Tutkitusti mahdolliset säästöt ovat lyhytaikaisia ja jo alun perin ne on laskettu liian optimistisesti. (toim. Eira Korpinen: Eläköön kyläkoulu! -teos,  PS-Kustannus).  Päätökset ovat peruuttamattomia, eikä niitä saa tehdä näin hätiköiden.