Hätähuuto Salon synnytysten puolesta!

Ajattelin jatkaa nimien keräämistä asian puolesta viimeiseen asti. Päätökset yksiköittemme siirrosta nuijitaan marras-joulukuun aikana ... Joten aijomme jatkaa siihen asti kamppanjointia HYVÄN SYNTYMÄN, LAPSIVUODEAJAN JA SALON TULEVAISUUDEN PUOLESTA.

Yli 5000 nimeä luovutettiin Salon päättäjille ja haluaisin näyttää että Salosta löytyy vieläkin enemmän potentiaalia! Joten, pyydän, ALLEKIRJOITTAKAA ADRESSI!

 

Siis, nyt ovat käsillä viimeiset hetket antaa tukensa Salon synnytys- ja lastenyksikköjen puolesta. Pieniä, ihania, ihmisen kokoisia yksiköitämme uhkaa lakkautus.

Olemme huolissamme tämän alueen synnyttäjien ja vastasyntyneiden hoidon muuttumisesta vain kustannustehokkaaksi, eikä niinkään perhekeskeiseksi ja potilaslähtöiseksi. Turvallisuudesta emme ole koskaan joutuneet tinkimään, ja synnytysten- ja lastentautiyksiköiden yhteistyö on toiminut moitteettomasti monta vuosikymmentä. Synnytysten hoidolla on pitkät perinteet Salossa. Synnytysten ja vastasyntyneiden hoitoa on kokoajan kehitetty lempeämpään suuntaan. Synnytysyksiköllämme on kotimaassamme harvinainen vauvamyönteisyyssertifikaatti.

Ovatko nyt nimelliset säästöt toiminnan jatkuvuuden esteenä? Tietävätkö ja ymmärtävätkö kaikki VSSHP:n ja Salon kaupungin päättäjät välillisetkin vaikutukset, joita siirrosta väistämättä seuraa? Kuten esimerkiksi menetetyt verotulot asiantuntijuuden muuttaessa muualle työn perässä. Avopuolelle tälläkin hetkellä kohdistuu valtavat paineet ja resurssipula. Miten Salon kaupunki pystyy varmistamaan riittävät resurssit avopuolella kun synnyttäneet kotiutuvat nopeammin? Miten neuvoloissa ehditään hoitaa väistämättä lisääntyvät vastasyntyneisyysajan ongelmat kuten keltaisuus ja aliravitsemus? Lakisääteisetkään neuvolatarkastukset eivät toteudu, eikä siirrosta koituvia paineita osata edes arvioida!

Miten käy Salon kaupungin? Minkälainen tulevaisuus on Salolla? Onko Salolla varaa menettää nämäkin työpaikat? Mikä on sairaalamme tulevaisuus? Tuleeko Salon sairaalasta tulevaisuudessa pelkkä geriatrinen yksikkö? Synnytysten loppuessa sairaalasta loppuu todennäköisesti myös anestesiapäivystys, joka vaikuttaa jokaisen kansalaisen hoidon saatavuuteen tulevaisuudessa. Muutokset eivät jää tähän!

Haluavatko jatkossa työtä tekevät lapsiperheet muuttaa tänne? Kuka ymmärtäisi perheiden inhimillisen hädän kun lastenyksikön siirtyessä kauemmas vanhemmat joutuvat kuljettamaan lapsensa Turkuun? Tuleva muutos kauhistuttaa!

Toivomme ihmisten tukea yksikköjemme puolesta. Odotamme keskustelua aiheesta: Miten tämä muutos vaikuttaa teidän elämäänne?

Synnytysyksikön puolesta

 

Kiitos kaikille tukensa antaneille!

Allekirjoitusten vastaanottaminen päättyy torstaina 10.10. klo 18. Vielä on siis aikaa pyytää ystäviä ja tuttavia mukaan ilmaisemaan tukensa.

Adressi luovutetaan Salon sairaalan ja Salon kaupungin päättäjille perjantaina 11.10.2013 klo 10 synnytysyksikön aulatiloissa.