Haukilahdessa tulee säilyttää viihtyisä keskusta ja riittävät palvelut

Haukilahden keskustaa koskeva kaavaehdotus on nähtävillä Espoon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/haukilahden-ostoskeskuksen-alueen-uudisrakentaminen 19.3.2024 asti.

Kaavamuutosesitys vie alueen kehitystä asukkaiden kannalta väärään suuntaan eikä täytä kaupunkisuunnittelulautakunnan sille alun perin asettamia tavoitteita. Ohessa havainnekuvat ehdotuksen uudisrakennuksista (lähde Espoon kaupungin verkkosivut).

HG_Adressi_suunnitelmaesimerkki_2024-02-25.png

Haukilahden seura – Gäddvikssällskapet ry ja muut tämän adressin allekirjoittaneet vaativat Espoon päättäjiä kuuntelemaan Haukilahden asukkaita ja muuttamaan kaavaehdotusta siten, että seuraavat kolme tavoitetta täyttyvät:

  1. Palveluiden tarjonta sekä liiketilojen kerrosneliömäärä pysyvät vähintään ennallaan ja yhtä monimuotoisina - Kaavamuutosesityksessä keskustan nykyisen kaksikerroksisen ostoskeskuksen tilalle esitetään kuusikerroksisia asuinkerrostaloja. Rakennusoikeudesta vain noin 10 prosenttia on varattu palveluille ja liiketiloille. Liiketilojen sekä palvelujen määrä supistuisi nykyisestä puoleen ja S-Market vaihtuisi Alepaan. Työpaikkojen määrä alenisi 85:llä. Uusi kaava hävittäisi mahdollisuudet monipuolisiin pienyrittäjäpalveluihin Haukilahdessa. Palveluille varattu kerrosneliömäärä tulee säilyttää ennallaan.
  2. Keskustamainen arkkitehtuuri - Ostoskeskuksen tilalle suunnitellut kerrostalot tuhoaisivat nykyisen keskustan ilmeen ja Jaakko Laapotin arkkitehtonisen ajatuksen haukilahtelaisia kokoavasta keskipisteestä. Suunnitelmassa nykyinen aurinkoinen keskusaukio korvattaisiin kahden kerrostalon väliin jäävällä kuilumaisella kaistaleella, jota uudisrakennukset varjostaisivat suurimman osan päivää. Avara toriaukio on säilytettävä ja tontin rakennusoikeutta pitää vähentää laadukkaan arkkitehtuurin mahdollistamiseksi. Kulkuyhteydet palveluihin on turvattava sekä riittävän julkisen paikoituksen tulee mahdollistaa nopea ja helppo asiointi liiketiloihin.
  3. Uudisrakennukset sopivat ympäristöön - Tontille tiiviisti sijoitetut viisi kuusikerroksista rakennusta eivät ole sopusoinnussa alueen kaupunkikuvallisen ilmeen kanssa ja yllä olevan suunnitelman havainnekuvan mukaisesti jättävät varjoonsa viereiset asuintalot. Korkeiden kerrostalojen ahtaaminen ostoskeskuksen tontille johtaa liian tiiviiseen ja korkeaan rakentamiseen tällä paikalla arkkitehtuurin, kaupunkikuvan ja miljöön laadukkuuden kustannuksella. Rakennusten korkeus on rajattava korkeintaan neljään kerrokseen.

Asemakaavan muutoksesta päättää Espoon kaupunginvaltuusto. Kaavaehdotuksesta järjestetään asukastilaisuus Otaniemen lukion Otasalissa, Tekniikantie 15, tiistaina 5.3.2024 klo 17–19.

 

Haukilahden seura – Gäddvikssällskapet ry:n hallitus ja allekirjoittaneet

 

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Haukilahden seura – Gäddvikssällskapet ry:n hallitus voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


Haukilahden seura – Gäddvikssällskapet ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Haukilahden seura – Gäddvikssällskapet ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…