Haukiputaan Keiskan koulu säilytettävä!

Adressin allekirjoittaneet vaativat Oulun kaupunkia säilyttämään Keiskan koulun osana Haukiputaan kouluverkkoa ja huomioimaan tämän myös palveluverkkoselvityksessä!

Oppilaat, vanhemmat ja Siikaputaan Asukasyhdistys katsovat, että Haukiputaan keskustaan kaavailtujen uusien asuntojen myötä, nykyiset oppilaspaikat eivät tule riittämään tulevaisuudessa. Keiskan koulua tarvitaan jo tästä syystä!

Keiskan koulu on hyväkuntoinen, remontoitu ja sisäilmaltaan terve koulu! Keiskan koulun nykyiset oppilaat kokevat koulunsa viihtyisäksi ja lapsiystävälliseksi kouluksi. Jokainen oppilas voidaan huomioida yksilöinä ja kaikki koulun oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa. Pihaleikit ja yhdessä tekeminen ovat arkipäivää välitunneilla - kiusaamiseen puututaan heti! Keiskan koulun turvallinen arki on taannut lapsille hyvän kasvu- ja oppimisympäristön! Lapset saavat hyvän pohjan elämään Keiskan koulussa!

Keiskan koulun lakkauttaminen tarkoittaisi alueen vetovoiman merkittävää vähenemistä. Koululaisten koulumatka isompaan keskuskouluun on kaikkinensa turvaton ja vaarallinen - pyöräteitä puuttuu, Kiiminkijoen sillan ylittäminen on pienelle koululaiselle pelottava ja vaarallinenkin, putkan läheisyys tuo omat huolensa meille aikuisille ja lapsille. Koulumatkan pituus kasvaa yli kolmeen kilometriin, joka pienelle koululaisille on mielestämme liikaa!

Keiskan koulun vaikutus alueen asukkaiden liikkumisaktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen on melkoinen myös iltaisin! Koulun piha sekä jää-/ jalkapallokenttä liikuttavat alueen lapsia ja aikuisia. Keiskan koululla on näin ollen merkittävä nuorten syrjäytymistä estävä ja hyvinvointia lisäävä vaikutus! Palveluverkkoselvityksen lähikoulujen lakkauttamisesta seuraavien hyvinvointiheikennysten kustannus- ja lapsivaikutukset on syytä arvioida myös. Pelkkä koulukiinteistöjen karsimisesta tuleva kustannussäästö ei ole riittävä peruste lähikoulujen lakkauttamiselle.

 
Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?