HEINÄVEDELLE SUUNNITTEILLA OLEVA KAIVOSTOIMINTA ON ESTETTÄVÄ - Kansallismaisemamme tulevaisuus on turvattava

Suomen tunnetuimpiin kuuluvaan kansallismaisemaan, luonnonsuojelualueitten ja luostareitten läheisyyteen, Heinäveden Aitolammelle, on kaavailtu grafiittikaivosta brittiläisen Beowulf Miningin toimesta.

Kaivostoiminta on vakava uhka niin ainutlaatuiselle ympäristölle, jota arvostetaan myös maailmalla, kuin suomalaiselle kulttuuriperinnölle, luontokuvalle, asukkaille ja matkailutoiminnallekin.

Me allekirjoittaneet vetoamme lupaviranomaisiin ja vaadimme, että Heinäveden suomugrafiitti­esiintymälle ei saa myöntää kaivoslupaa. 

——————