Heinolaan HETI tukitoimia nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi

- koulujen ja oppilaitosten terveydenhuoltoa lisättävä

- nopeita toimia kriisitilanteissa

- kokoontumis- ja harrastepaikkoja vapaa-ajan viettoon

- positiivista, ymmärtävää ja kunnioittavaa suhtautumista nuoriin