Helsingin aikuislukio on säilytettävä

Helsingin kaupunki suunnittelee Helsingin aikuislukion alasajoa. Tämä johtaisi siihen, että Helsingissä ei olisi yhtäkään kaupungin omaa aikuislukiota. 

Helsingin aikuislukiossa opiskelee lukuvuoden aikana noin 3 000 opiskelijaa, jotka voivat suorittaa samassa koulussa aikuisten peruskoulun, aikuislukion, ylioppilastutkinnon, aineopintoja peruskoulussa tai lukiossa sekä eritasoisia suomen kielen opintoja. Lisäksi yhteistyökoulumme Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat voivat suorittaa meillä kaksoistutkinnon vaatimat lukio-opinnot. Helsingin aikuislukiossa on myös vankilaopetusta, jonka avulla Helsingin vankilan opiskelijat voivat opiskella peruskoulu- tai ylioppilastutkinnon.

Helsingin aikuislukio on uranuurtaja niin S2-opetuksessa, verkko-opetuksessa kuin maahanmuuttajien perusopetuksessakin. Koulussamme toimii tehokas moniammatillinen oppilashuolto, minkä ansioista myös syrjäytymisuhan alla olevat opiskelijat valmistuvat aikataulussa ja pääsevät nopeasti jatko-opintoihin tai työelämään.

Jos Helsingin aikuislukio lakkautetaan, katoaa paljon vuosien saatossa kerättyä käytännön kokemusta ja tietoa aikuiskoulutuksen erityistarpeista. Opetus hajautettaisiin eri organisaatioihin, ja kolmasosa koulun opettajista menettäisi työnsä. Samalla häviäisi täysin toimiva ja hyviä tuloksia tuottava yksikkö Helsingin kaupungilta. 

Allekirjoittamalla tämän adressin tuet Helsingin aikuislukion toiminnan jatkamista. Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää Helsingin aikuislukion jatkosta 3.12.2019. Käsittelyä varten ei ole pyydetty kannanottoa Helsingin aikuislukion opettajilta tai opiskelijoilta. Ennen käsittelypäivää lautakunnalle toimitetaan mm. opettajakunnan, oppilaskunnan ja johtokunnan lausunnot sekä tämä adressi.
34775603_2186370388046758_2984446149764579328_n.jpg


Anna Lavinto, Helsingin aikuislukion opettaja    Ota yhteyttä adressin tekijään