Herttoniemen ala-aste säilytettävä

Huom. Tilanne 2.5.2007: Adressi on omalta osaltaan johtanut toivottuun tulokseen! Helsingin kaupungin opetusviraston uusi esitys pitää sisällään Herttoniemen koulun toiminnan jatkumisen. Suuret kiitokset adressiin osallistuneille!

Me allekirjoittaneet vastustamme Herttoniemen ala-asteen lakkauttamista seuraavista syistä:

LÄHIKOULU ON ARVOKAS JA TURVALLINEN
- Herttoniemen ala-aste on kaupunginosan sydän, joka on korvaamaton varsinkin alueella asuville lapsiperheille.
- Koululla on tehty pitkäjänteistä ja arvokasta pedagogista kehittämistyötä, jota ei saa tuhota.
- Lasten liikenneturvallisuus on otettava huomioon. Siilitien ala-asteelle on Herttoniemestä liian pitkä ja turvaton matka.

OPETUSVIRASTON ESITYS ON EPÄREALISTINEN
- Opetusviraston esitys Herttoniemen ala-asteen oppilaiden siirtämisestä Siilitien ala-asteelle on epärealistinen, koska Siilitiellä ei ole tarpeeksi tilaa. On toiveajattelua olettaa, että metroaseman liepeiltä tai Herttoniemen Yhteiskoululta löytyisi tarvittavia lisätiloja.

KOULUN LAKKAUTTAMISESTA EI SYNNY TODELLISIA SÄÄSTÖJÄ
- Mikäli Herttoniemen ala-asteen oppilaat siirtyvät Siilitielle, Siilitien koulua pitäisi remontoida nyt erityisopetukseen käytettävien pienten luokkatilojen suurentamiseksi.
- Opetusvirasto on perustellut koulun lakkauttamista sillä, että opetustoimessa syntyy säästöjä, kun koulua ei tarvitse remontoida. Todellisten säästöjen syntyminen kaupungin kokonaisuuden ja veronmaksajan näkökulmasta on kuitenkin epätodennäköistä: vaikka koulu lakkautettaisiin, rakennus on joka tapauksessa remontoitava, koska koulun julkisivu on suojeltu, eikä rakennusta voi purkaa tai jättää paikoilleen rapistumaan.

ALUEEN LAPSIMÄÄRÄ EI EHKÄ VÄHENEKÄÄN
- Helsingin kaupungin tietokeskuksen ennusteet kertovat, että vuoteen 2016 mennessä pienten lasten määrä (0-6 vuotiaat) alueella kasvaa selvästi. Lisäksi Herttoniemeen rakennetaan lähivuosina uusia kerrostaloja, ja alueella on käynnissä sukupolvenvaihdos. Olisi hätiköintiä lakkauttaa koulu nyt!
- Mikäli alueen lapsimäärä kuitenkin vähenee tulevaisuudessa tuntuvasti, ala-asteen tilojen käyttöä voidaan tehostaa esimerkiksi vuokraamalla tiloja asukastoimintaan, Montessori-päiväkodille ja/tai Yhteiskoulun käyttöön.

Aarne Koutaniemi & Anna Leppo    Ota yhteyttä adressin tekijään