Hirvilahden päiväkodin jatkuvuus turvattava

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueessa valmistellaan parhaillaan Hirvilahden päiväkodin sulkemista kesäkuun 2023 alusta lähtien. Tämä siitäkin huolimatta, että päiväkodin kaikki hoitopaikat ovat varatut ja lapsia on myös kyseiseen ryhmään jonossa.  Hirvilahden päiväkodin sulkeminen vaikeuttaisi oleellisesti päivähoidon järjestelyjä perheissä ja heikentäisi palvelujen saavutettavuutta ja oikeudenmukaisuutta koko Kuopion Länsirannan alueella. Siksi me tämän adressin allekirjoittaneet vaadimme, että Hirvilahden päiväkotiyksikkö pidetään toiminnassa toukokuun 2023 jälkeenkin. Hirvilahden päiväkodin mahdollinen sulkeminen ei koske vain yhtä kylää, vaan vaikuttaa perheiden arjen toimivuuteen koko Kuopion Länsirannan alueella. Perustelut vaatimuksellemme alla:

1. Hirvilahden päiväkodin sulkeminen heikentäisi dramaattisesti päivähoidon palvelun saavutettavuutta. Sulkemisen jälkeen valittavana olevien päiväkotien etäisyys Kuopio Länsirannan alueella olisi 51 km (etäisyys von Wrightin päiväkodilta Maaningalle), mikä maaseudulla työtään tekevälle perheelle aiheuttaisi jopa n. 100 km päivittäisen ajomatkan nykyisen 40 km sijaan. Tämä lisäisi osaltaan myös alueen ympäristökuormaa.

2. Hirvilahden yksikön sulkeminen kasvattaisi luonnollisesti hoitopaikkoja tarvitsevien määrää von Wrightin päiväkotiryhmässä Kaislastenlahdessa, missä jo tähänkin mennessä lapsia on jouduttu ohjaamaan kaupungin muihin päiväkotiryhmiin. Tilanne on hyvin vääristynyt niiden perheiden näkökulmasta, jotka ovat hiljattain muuttaneet asumaan väljästi maaseudulle Kaislastenlahteen olettaen, että vierellä oleva päiväkoti voi palvella lähellä asuvia perheitä. Tämä olettamus on jo nyt osoittautunut vääräksi ja tilanne vain pahenisi Hirvilahden yksikön sulkemisen jälkeen. Kaupungin tulisi pystyä tarjoamaan päiväkotipaikkaa ensisijaisesti kodin lähimmästä päiväkodista. Pienille lapsille pitkät päivittäiset ajomatkat ovat kohtuuttomia.

3. Ne väestöennusteet, jotka ovat ohjanneet alueen koulu- ja päiväkotitoiminnan suunnittelua n 10 vuotta sitten, ovat osoittautuneet täysin vääriksi, eivätkä anna realistista näkökulmaa päiväkotitoiminnan kehittämiselle. Kun vajaa 10 vuotta sitten von Wrightin koulun ja päiväkodin rakentamista suunniteltiin, koulun oppilasmäärän arvoitiin v. 2023 olevan 150. Todellinen oppilasmäärä tänä keväänä on 202, eli yli kolmanneksen väestöennustetta suurempi.  Sama ilmiö nähdään myös päiväkotipaikkojen tarvitsevien määrässä. On huomionarvoista, että asukkaat ovat tuoneet hoitopaikkojen riittämättömyyden esille jo von Wrightin päiväkotiyksikön suunnitteluvaiheessa, mutta tämä on jäänyt Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella vaille huomiota ja toimenpiteitä.

4. Hirvilahden kylän elinvoimaisuuden kannalta päiväkodin sulkeminen olisi katastrofaalinen. Hirvilahden koulun sulkemisesta on kulunut reilu kaksi vuotta ja kylä tekee parhaansa selvitäkseen jaloilleen tuosta henkisesti erittäin raskaasta menetyksestä. Päiväkodin sulkeminen olisi täysin päinvastainen päätös kuin mitä kyläkoulun sulkemisen jälkihoidon on suositeltu toteutettavan: kaupungin tulisi ennemminkin tukea kylän vetovoimaisuuden ylläpitämistä kuin lyödä lyötyä uudelleen. Kun kyseisillä päiväkotipaikoilla on kiistatta kysyntää jonoksi asti, emme näe yksikön mahdollista sulkemista järkevänä, alueen asukkaita palvelevana ratkaisuna.

5.  Hirvilahden koulun rakennukset ovat mitä todennäköisimmin käyttökelpoiset ja hyvin remontoitavissa päiväkotitoiminnan tarpeisiin jatkossakin ja pystyvät näin tuomaan perheystävällisen lisän von Wrightin päivähoidon kokonaistarjoomaan pitkällä aikajänteellä. Hirvilahden vanha koulurakennus on palvellut kyläläisiä jo 140 vuotta; ei ole mitään syytä olettaa, etteikö se asianmukaisella huolenpidolla pystyisi palvelemaan Kuopion Länsirannan alueen asukkaita myös tulevaisuudessa.  

HL_paivakoti_nettiadressiin1.png Tämän adressin laatijoina ovat seuraavat yhdistykset: Kuopion Länsirannan kylät ry (LYT), Hirvilahden Nuorisoseura ry, Kaislastenlahden kyläyhdistys ry, Niemisjärven kyläyhdistys Karsija ry ja von Wrightin koulun Vanhempainyhdistys ry.  Allekirjoittamalla tämän adressin viimeistään ma 20.3. 2023 voit vahvistaa vaatimustamme Hirvilahden päiväkotiyksikön toiminnan jatkumiselle. Adressin voi allekirjoittaa myös paperiversiona Hirvilahden kyläkaupalla (Länsirannantie 2299, Hirvilahti). Allekirjoita vain joko sähköisenä tai paperisena versiona. Adressi luovutetaan Kuopion kaupungin johdolle, sekä kasvun ja oppimisen palvelualueelle ja lautakunnalle viimeistään asukkaiden kuulemistilaisuudessa, joka pidetään ke 29.3. klo 17 alkaen Hirvilahden Nuorisoseurantalolla (Niemisjärventie 41, Hirvilahti).


Anja Lapveteläinen    Ota yhteyttä adressin tekijään