Hoitoalalla työskentelevien työ on turvattava väkivallalta

Iltalehdessä 3.10.2022 olleeseen uutiseen vedoten, jossa 2.10.2022 työtään toimittavaa ensihoitajaa oli puukotettu Pellossa. Vaadin tämän kansalaisadressin kautta, ensihoitajien ja muutoinkin hoitoalalla työskentelevien työn turvaamiseksi tiukempaa linjaa ja keinoja hoitoalalla työskentelevien työn turvaamiseksi. Toivon että kaikki jotka haluavat turvata työskentelyn potilastyössä allekirjoittaa tämän adressin. Toivon että tämän adressin kautta kaikki yksittäiset hoitajat saavat äänensä kuulluksi ja päättäjiltä tiukempia toimia työmme turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveysalalla kohdatusta väkivallasta on tehty tutkimuksia ja kyselyitä. Mielestäni olisi viimeinkin aika suoralle toiminnalle.

Tämä adressi on jatkumoa 2013 laaditulle vastaavalle, nyt jo suljetulle adressille, koskien hoitajan puukotusta. Adressi keräsi tuolloin vajaat 700 allekirjoitusta.


Kai Mäntykenttä    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kai Mäntykenttä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…