Hoitoalan työntekijöiden palkan nostaminen pohjoismaiden tasolle

Tämän kansalaisadressin tarkoitus on herättää Suomen valtion päättäjät toimimaan Suomen kansan hyvinvoinnin takaamiseksi, hoitajien palkkojen nostamiseksi ja sujuvaa suomen/ruotsin kieltä puhuvien hoitajien turvaamiseksi jatkossakin Suomenmaassa. Lisäksi vaadimme hoitotyön tasa-arvoista kohtelua ja sen arvostuksen parantamista myöskin valtiollisella tasolla huomioiden asia myös valtion budjetoinnissa. Suomen kansa on oikeutettu saamaan hoitoa suomen tai ruotsin kielellä.

Ollaan tultu siihen pisteeseen, että hoitajat niin sairaanhoitajat kuin lähihoitajat ovat ylityöllistettyjä huonolla palkalla Suomessa.
Jotta voimme pitää jatkossakin Suomen kansan terveydestä huolta ja antaa hyvää hoitoa jatkossakin suomalaisin osaavin käsin pitää alan vetovoima saada lisääntymään.

Hoitajan ammatti on raskas ja surkeasti palkattu, sillä jos/kun teemme hoidossa virheitä aiheutuu siitä hoidettavalle vaurioita, pahimmassa tapauksessa kuolema.

Lääkärit eivät yksin pysty hoitamaan potilaita ja monesti osaava hoitohenkilökunta on pelastanut omalla toiminnallaan potilaan, vaikka lääkäri ei ole saatavilla lähikontaktissa potilaaseen.

Nuoret eivät halua alalle joka on huonosti palkattu vastuuseen verrattuna. Nuoret haluavat arvostettuun ammattiin, jolla on tarkoitus. Ennen vanhaan puhuttiin suoraan kutsumusammateista, mutta kutsumus ei elätä ja hoitajan perhe-elämä kärsii jatkuvasta vuorotyöstä.
Esimerkiksi sairaanhoitajalla on lähes saman pituinen/tasoinen koulutus kuin insinöörillä (240op), mutta insinöörin lähtöpalkka on 2900€/kk ja sairaanhoitajan (210op) lähtöpalkka on 2445€/kk.

Hoitajia karkaa jo Suomesta paremman palkan perässä muihin pohjoismaihin ja muut Euroopan maat korjaavat hoitajien palkkoja, riskinä on, että Suomi menettää edelleen imuaan kilpaillessaan pätevästä hoitoalan työvoimasta. Tällä hetkellä Suomesta lähtee muihin Pohjoismaihin työskentelemään muutama sata hoitajaa vuosittain, ja osa suomalaisista hoitajista tekee myös keikkatöitä Ruotsiin ja Norjaan Suomesta käsin.

Työvoiman liike ulkomaille ei ole suurta, mutta sen kiihtymistä pelätään hyvästä syystä: pohjoismaisessa vertailussa suomalaisten sairaanhoitajien palkat ovat jo pudonneet kelkasta. Sairaanhoitajaliiton vertailun mukaan suomalaiset sairaanhoitajat saavat pohjoismaiden alhaisinta palkkaa, kun palkkatasossa huomioidaan elinkustannukset. Suomalaisen sairaanhoitajan/lähihoitajan palkka on Pohjoismaiden matalin. 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Heidi Närvänen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…