Adressi kristillisten arvojen ja uskonnonopetuksen puolesta

Opetusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan perusopetuksen keskeisiä tavoitteita ja tuntijakoa. Työryhmä luovuttaa esityksensä opetusministeri Henna Virkkuselle kesän 2010 aikana. Opetusministeriö valmistelee syksyn aikana ehdotuksen uusista perusopetuksen keskeisistä tavoitteista ja tuntijaosta ja valtioneuvosto tekee päätökset alkuvuodesta 2011. Uusien tuntijakojen ja opetussuunnitelmien on tarkoitus tulla kokonaisuudessaan käyttöön vuoteen 2015 mennessä.

Me allekirjoittaneet katsomme, että kristilliset arvot ovat keskeinen osa suomalaista kulttuuriperintöä ja yhteiskuntamme hyvinvointia –myös tulevaisuudessa. Vetoamme, että valmistelussa oleva uudistus perusopetuksen keskeisistä tavoitteista ja tuntijaosta vahvistaa kristillisiä arvoja ja uskonnonopetusta nykyisessä muodossaan sekä säilyttää myönteisen uskonnonharjoittamisen mahdollisuuden kouluissa.


Hyvä Sanoma ry / Koulupalvelu    Ota yhteyttä adressin tekijään