HSL:n alennusliput ja oikeus matkustaa ilman lippua säilytettävä!

 

 

HSL tulee päättämään erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua vuoden 2015 aikana. HSL:n hallitus on kokouksessaan 10.2.2015 päättänyt lähettää HSL:n työryhmän raportin lausuntokierrokselle jäsenkunnille. Kuntien tulee lausua asiasta 30.4.2015 mennessä. Tämä adressi toimitetaan jäsenkuntien valtuutetuille 15.4.2015.

 

HSL:n lausuntokierrokselle lähetetyssä esityksessä esitetään, että lastenvaunujen kanssa matkustavalla ja pyörätuolilla liikkuvalla olisi jatkossa oikeus matkustaa ilman lippua vain niissä busseissa, joissa lipun leimaaminen on mahdollista vain edestä. Kaikissa muissa liikennevälineissä lastenvaunuja kuljettavalta ja pyörätuolilla liikkuvalta vaaditaan lippu. Sokeille ei jatkossa enää myönnettäisi vapaalippuja. Rollaattorilla liikkuvalla ei ole nyt eikä tulisi myöskään tulevaisuudessa olemaan oikeutta liikkua ilman lippua tai saada alennus, ellei hän ole yli 70-vuotias. HSL on päättänyt, että vuonna 2017 otetaan käyttöön 70-vuotta täyttäneille seniorilippu, joka on voimassa kaikkina viikonpäivinä klo 9-14 välisenä aikana. Uusi seniorilippu oikeuttaa 50% alennukseen arvolipusta päiväsaikaan.

 

Me adressin allekirjoittajat vaadimme, että HSL:n hallitus sekä jäsenkuntien kuntapäättäjät toimivat ja lausuvat sen puolesta, että:

 

  • 0-4-vuotiasta lasta vaunuissa, -rattaissa tai pyörätuolissa kuljettava henkilö saa matkustaa HSL-alueella ilman lippua bussissa, metrossa, junassa, raitiovaunussa ja Suomenlinnan lautalla.

  • Pyörätuolilla liikkuva saa matkustaa HSL-alueella vapaalipulla bussissa, metrossa, junassa, raitiovaunussa ja Suomenlinnan lautalla.

  • Näkövammainen/sokea saa matkustaa HSL-alueella vapaalipulla bussissa, metrossa, junassa, raitiovaunussa ja Suomenlinnan lautalla.

  • Rollaattorilla tai muun tukivälineen avuin liikkuva henkilö, myös alle 70-vuotias, on oikeutettu 50% alennukseen aikuisten arvolipusta kaikkina viikonpäivinä klo 9-14 välisenä aikana.

  • Seniorilippu tulee myöntää 65 vuotta täyttäneille. Seniorilippu oikeuttaa 50 % alennukseen arvolipusta kaikkina viikonpäivinä klo 9-14 välisenä aikana.

 

HSL-alueen matkalippujen hinnat kattavat noin 50% kustannuksista. Vuonna 2015 jäsenkuntien tuki HSL-seudun joukkoliikenteen lippujen hintoihin on yhteensä noin 230,5 miljoonaa euroa. Erityisryhmien alennus- ja vapaalippuun oikeutetut saavat HSL-alueella lisäalennusta aikuisten lippujen subventoiduista hinnoista. Tästä aiheutuva lipputulomenetys/lisäsubventio on noin 30,8 miljoonaa euroa vuodessa, josta 3,2 miljoonaa euroa aiheutuu lastenvaunuja kuljettavan, eläkeläisten, näkövammaisten ja liikuntarajoitteisten maksuttomista lipuista ja alennuslipuista. Kyseessä on siis erittäin pieni kuluerä joukkoliikenteen kustannusten kokonaisuudessa. Mikäli uusi seniorilippu myönnettäisiin 65 vuotta täyttäneille, maksaisi se kunnalle arvion mukaan 3,9 miljoonaa euroa enemmän kuin 70 vuotta täyttäneiden alennuslippu. Yhtenä perusteena 70-vuoden ikärajalle HSL:n työryhmä nostaa esille ikääntyvän väestön lisääntymisen tulevaisuudessa.

 

HSL:n työryhmän esitys perustuu ajatukseen, että jatkossa lippujen lisäalennukset, vapaaliput tai oikeus matkustaa ilman lippua perustuisivat liikennepoliittisiin linjauksiin ja liikenneturvallisuuteen. HSL:n työryhmän mukaan seudun joukkoliikenteen esteettömyyttä on valtavasti kehitetty ja kehittäminen jatkuu. Tämä on hienoa ja tärkeää. Se ei kuitenkaan ole peruste tiettyjen vapaalippujen poistamiseen.

 

HSL:n työryhmä nostaa esille, että osa alennus- ja vapaalipuista sekä oikeus matkustaa ilman lippua perustuu sosiaalipoliittisiin linjauksiin. HSL:n työryhmän mukaan ei ole perusteltua antaa lisäalennuksia joukkoliikennesektorin kautta sosiaalipoliittisin perustein. Jäsenkuntien näkökulmasta sosiaalisen liikkumisen tukeminen julkisen liikenteen lippuhintojen kautta on perusteltua. HSL:n työryhmän esityksessä nostetaan esille vammaisten oikeus kunnan (sosiaali- ja terveystoimen) järjestämään kuljetuspalveluun. Kunnan kannalta ei ole kestävää, että liikuntarajoitteisten liikkuminen siirretään julkisen liikenteen piiristä rajallisen ja kunnalle kalliin kuljetuspalvelun piiriin.

 

HSL:n hallituksen 10.2.2015 pöytäkirja ja työryhmän esitykset löytyvät täältä.

 

Tue kampanjaamme Facebookissa ja #mahdollistaliikkuminen tästä:

Palautetta päättäjille! #mahdollistaliikkuminen -facebooksivusto

 

Kerro oma tarinasi, miksi alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua tulee säilyttää. Tarinat voi toimittaa osoitteeseen mahdollistaliikkuminen(a)gmail.com. Voit itse päättää haluatko, että tarina julkaistaan nimelläsi vai nimimerkillä. Mainitse asia sähköpostiviestissä. Tarinat julkaistaan Palautetta päättäjille #mahdollistaliikkuminen -facebooksivustolla ja ne toimitetaan HSL:n jäsenkuntien valtuutetuille adressin liitteenä.

 

Adressi ja sähköpostiin toimitetut tarinat toimitetaan jäsenkuntien valtuutetuille keskiviikkona 15.4.2015.

 

Adressin luoja:

Anette Karlsson, vantaalainen sosionomi

mahdollistaliikkuminen(a)gmail.com