http://www.adressit.com/perinteinenavioliitto

Suomeen ollaan ajamassa lakia, joka muuttaisi perinteisen avioliiton käsitteen miehen ja naisen välisenä liittona koskemaan myös kahden miehen ja kahden naisen välistä suhdetta. Lakialoitteen on allekirjoittanut 75 kansaedustajaa Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2012.
Toivomme, että perinteinen avioliitto pidetään miehen ja naisen välisenä liittona. Samaa sukupuolta olevien parien juridinen asema tuli likipitäen avioliitoissa olevien kanssa samalle tasolle 1.3.2002 voimaan tulleen parisuhdelain myötä eikä ole mitään syytä, miksi avioliiton käsite tulisi muuttaa.

Sukupuolineutraali avioliittolaki-ehdotus tuo samaa sukupuolta oleville pareille oikeuden ulkoiseen adoptioon, joka vie lapselta oikeuden isään ja äitiin. Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus isään ja äitiin.

Myöskin avioerotilastoissa on huomattava ero samaa sukupuolta olevien avioliitoissa ja perinteisessä avioliitoissa. * Emme halua lisätä avioerosta kärsivien lasten määrää.

Yhteiskunnan tehtävänä on suojella perinteistä perhettä, joka muodostaa yhteiskunnan perustan. Yhteiskunnan tehtävä on myös suojella lapsen oikeutta omaan äitiin ja isään kasvattajina sekä tietoon omista sukujuuristaan.

Puolustamme perinteistä avioliittoa ainutlaatuisena instituutionaan.

14.02.2012 Jaana Rogers ja allekirjoittaneet :

 

-Ohessa linkki lakialoitteeseen : http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_2_2012_p.shtml

*Linkki tutkimukseen Ruotsista ja Norjasta: http://www.uni-koeln.de/wiso-fak/fisoz/conference/papers/p_andersson.pdf

*Tilastoja ja tukimuksia USA'sta: http://www.frc.org/get.cfm?i=IS04C02

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Jaana Rogers näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…