HUOLI 2015

Huoli2015 on kampanja, joka lähti käyntiin kuuden psykiatrisen hoitajan huolesta mielenterveyspalvelujen puolesta marraskuussa 2014. Mukaan on tullut runsaasti asiantuntijoita, potilaita, omaisia, julkisuuden henkilöitä, kaikkia, joille asia on tärkeä.

Mielenterveyspalvelujen asiakkaaksi saattaa päätyä meistä kuka tahansa. Haluamme että palvelut on potilaslähtöisiä, oikea-aikaisia ja riittäviä.

Adressin allekirjoitti kahdessa kuukaudessa yli 10 000 henkilöä ja se toimitettiin sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädylle sekä eduskuntaryhmille.

 

*Perustuslain mukainen ja subjektiivinen oikeus välittömään hoitoon ja huolenpitoon.

*Matalan kynnyksen MT-palvelujen riittävä tiheys ja saatavuus on taattava.

*Avohuollon kehittämiseen on varattava riittävä rahoitus, resurssit sekä pätevä ammattihenkilöstö.

*Mielenterveyspalveluiden laadun kriteerit on määritettävä valtakunnallisella tasolla.

*Laitoshoitopaikkojen ja hoitovuorokausien leikkaaminen on jäädytettävä.

https://www.facebook.com/Huoli2015?fref=ts

http://huoli2015.fi/


Soile Roivas-Korhonen    Ota yhteyttä adressin tekijään