Huvikumpu ry:n jatko Perkkaanpuiston koululla!

Huvikumpu ry on toiminut Perkkaanpuiston koululla 16 vuotta. Espoon kaupunki on nyt kilpailuttanut Perkkaanpuiston koulun iltapäivätoiminnan ja iltapäivätoiminta ollaan siirtämässä edullisemmalle toimijalle. Ostopalvelun kilpailutuksessa painoi hinta 70% ja laatu 30%.

Iltapäiväkerholla on laadukasta ohjelmaa; kerhot ja jakautuminen pienryhmiin on toiminut hyvin. Kesäleirit ovat olleet suosittuja ja yhteistyö tuttujen aikuisten kanssa on toiminut hyvin. Myös henkilöstön pysyvyys kertoo laadusta. 

Kulttuurisella alueella pysyvien ja turvallisten aikuisten rooli lasten elämässä on tärkeää vielä ylemmilläkin luokilla. Ohjaajat tuntevat perheet ja haasteet; uudella toimijalla ei esim kilpailutuksessa otettu huomioon lasten tehostetun tuen tarvetta. 

Palveluntuottajan kuvaus toiminnasta: Iltapäiväkerhoyhdistys Huvikumpu ry on järjestänyt pienille koululaisille perusopetuksen iltapäivätoimintaa Perkkaanpuiston (vuodesta 2006), Friisilän (vuodesta 2013) sekä Laajalahden (vuodesta 2012) Kivimihen (vuodesta 2019) ja Espoo International School(vuodesta 2020) kouluilla . Huvikummun tavoitteena on tarjota lapselle turvallista ja ohjattua toimintaa sekä aikuisten läsnäoloa. Tarkoituksena on löytää jokaiselle lapselle mielekästä tekemistä: askartelua, liikuntaa, vapaata leikkiä sekä erilaisia kokemuksia ja elämyksiä ulkoilun merkitystä unohtamatta. Kerhossa noudatetaan teemakuukausia sekä viikko-ohjelmaa, jossa huomioidaan lasten erilaiset tarpeet. Huvikumpu ry tarjoaa iltapäivätoiminnan sisällä maksutonta kerhotoimintaa mm. leivonta, tiede, Harry Potter, musiikki, näytelmä- kerhoja. Lapset ovat antaneet toiminnalle jouluna 2021 seuraavat arviot: Perkkaanpuisto 3,7/4 , Friisilä 3.6/4 ja Otaniemien kampus 3,7/4. Jouluna 2021 myös vanhemmat antoivat Espoon kaupungin teettämästä kyselystä meille hyvät arvioit toiminnasta: Perkkaanpuisto 9/10, Laajalahti 9/10, Friisilä 9.2/10. Kivimies 9.2/10, EIS 7.8/10


Tällä adressilla vetoamme Espoon päättäjiin.

Toivomme, että Huvikumpu ry saisi jatkaa iltapäivätoimintaa Perkkaanpuiston koululla myös ensi syksynä.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Susanna Korhonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…