Hyvinkään musiikkiluokkien säilyttämisen puolesta

43F78853-C18C-4DBF-833A-E946B9CB490C.pngKiristyvän taloustilanteen pakottamana Hyvinkään kaupungin virkamiehet esittelivät 20.4. alustavan kestävän talouden ohjelman. Yhtenä säästötoimena esitetyllä listalla ehdotetaan musiikkiluokkatoiminnan lopettamista.   

Musiikkiluokilla on  Hyvinkäällä yli 50 vuotta kestäneet perinteet. Vuosikymmenien saatossa musiikkiluokkaa on käynyt suuri määrä oppilaita, joista moni on löytänyt ammattinsakin musiikin parista. Jokaiselle oppilaalle on varmasti musiikki jäänyt tavalla tai toisella pysyvästi osaksi elämää, vaikka  siitä ei ammattia olisi tullutkaan. Musiikkiluokkien tarjoaman monipuolisen, ammattitaitoisen ja innostavan ilmapiirin vaikutus on kiistaton. Musiikkiluokka-ajoista on jäänyt mukavia muistoja ja unohtumattomia hetkiä, joiden muistot kantavat aikuisuuteen asti. Musiikin merkitystä lapsen elämään ei voi tarpeeksi korostaa ja Musiikkiluokka tarjoaa omalta osaltaan mahdollisuuden musiikin monipuoliseen harrastamiseen  myös niille, joille opiskelu ei esimerkiksi musiikkiopistossa ole taloudellisista syistä mahdollista, mutta joilla kuitenkin on voimakas halu musiikkia kohtaan. Innostava ja ennakkoluuloton ilmapiiri rohkaisee oppilasta  kokeilemaan omia rajojaan musiikin saralla ja löytämään itsestään uusi puolia. Tämän rohkeuden löytäminen auttaa lasta myös muilla elämän aloilla.  Musiikki ja sen tuomat kokemukset yhteisine harjoituksineen ja esityksineen kasvattavat lasta monelle tapaa. Musiikin avulla voi tuntea ja kokea voimakkaitakin tunteita turvallisesti.  

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Hyvinkään kaupungin virkamiehet turvaavat Hyvinkään musiikkiluokkien toiminnan myös jatkossa ja eivät kohdista säästötoimenpiteitään musiikkiluokkien lopettamiseen tai toiminnan supistamiseen. Mielestämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja monipuolista kehitystä tukevan toiminnan lakkauttaminen on hyvin lyhytnäköinen toimenpide.  

Lastenpsykiatrian dosentin Jari Sinkkosen sanoin,

”Musiikin harrastaminen ja opiskelu mahdollistavat äänimaailman mielihyvänsävyisen hallinnan ja sillä leikkimisen luovalla tavalla. Luovuus parantaa empatiakykyä ja toisten mielen ymmärtämistä; empatia ja rikas sisäinen symbolimaailma ehkäisee väkivaltaa. Musiikin avulla syntyy ”oseaaninen kokemus”, syviä yhteisyyden kokemuksia toisiin soittajiin ja laulajiin.” 

”Musiikki on kognitiivisesti ja emotionaalisesti aina totta, eikä sen avulla voi valehdella.”  

Tämä adressi luovutetaan Hyvinkään kaupungin valtuustoryhmien jäsenille ennen asian käsittelyä kesäkuun valtuuston kokouksessa 15.6.    

Adressin alulle panija Hyvinkään musiikkiluokkien tuki ry (Hymy) on syksyllä 2019 perustettu Aseman koulun ja Pohjoispuiston koulun musiikkiluokkien yhteinen tukiyhdistys. Sen tarkoituksena on tukea musiikkiluokkien oppilaiden toimintaa sekä edistää musiikkikoulutusta ja musiikkiharrastuksen leviämistä niin omalla koululla kuin laajemminkin Hyvinkäällä.  

Hyvinkään musiikkiluokat 50 vuotta! Juhlan kunniaksi on julkaistu Musiikkiluokkalaisten laulu. Sanoituksen pohjana olivat alakoulun musiikkiluokkalaisten ajatukset, jotka Sini Usmi muutti soivaan muotoon. Lasten mielestä ”musiikki tuo hyvän mielen, soittaminen ja laulaminen on kivaa, yhdessä esiintyminen ja tekeminen on parasta”.

https://www.youtube.com/watch?v=cz3eC815MgA


Elina Autti-Ahrnberg (Hyvinkään musiikkiluokkien tuki ry)    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elina Autti-Ahrnberg (Hyvinkään musiikkiluokkien tuki ry) voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…