Ilmajoen kunnan on pidettävä kiinni 23 oppilaan rajasta kyläkoulujen säilymiselle

Ilmajoen kunnassa suunnitellaan uuden koulun rakentamista Koskenkorvalle. Kouluun on ehdotettu yhdistettäväksi joko vaihtoehto 1) Västilä ja Koskenkorva tai 2) Västilä, Koskenkorva, Ilomäki, Luoma, Nopankylä. 

Ilmajoen kunnassa on tehty periaatepäätös 9.12.2005:

“Oppilasrajaksi koulun säilymiselle asetetaan 23 oppilasta. Koulun oppilaiksi lasketaan 1-6 luokat sekä esioppilaat niissä kouluissa, joissa esiopetus on vakiintunut. Oppilasmäärä lasketaan vuosittain 20.9. väestörekisteritilanteen mukaan. Jos kyseisen päivän mukaan oppilasmäärä on alle 23 oppilasta kahtena seuraavana lukuvuotena, koulu lakkaa laskentavuotta seuraavan syyslukukauden alusta lukien automaattisesti, ilman valtuuston erillispäätöstä.”

Vaadimme, että Ilmajoen kunta pitää tästä periaatepäätöksestään kiinni, kun tehdään uuden koulun suunnittelua Koskenkorvan alueelle. Eli kyläkoulut liitettäisiin uuteen kouluun vasta, kun koulun oppilasmäärä laskee vuonna 2005 määritellyn mukaisesti. 

Tähän päätökseen kuntalaiset ovat luottaneet rakentaessaan ja muuttaessaan kyliin ja antaessaan vapaa-aikaansa oman lähialueensa kehittämiseen. Ilmajoen kunta on tehnyt valtakunnan tasolla poikkeuksellista työtä pienten koulujen säästämiseksi. Ei pyörretä tästä nyt. Koulu on kylän sydän.

Adressi on auki 23.10.2022 asti.


Pauliina Hautamäki    Ota yhteyttä adressin tekijään