Pysäyttäkää ilmastonmuutos!

Historiallisesti hiilidioksidin ja lämpötilan välillä on vallinnut voimakas yhteys. Tämän perusteella ja teoreettisten ilmastomallien avulla on arvioitu, että maapallon keskilämpötila nousee vuoteen 2100 mennessä usealla asteella ja jatkaa nousuaan useita vuosisatoja. Nykyinen konsensusarvio vuodelle 2100 on n. 1,5–6 astetta, mutta arvioon sisältyy huomattavaa epävarmuutta.

Vaikka kasvihuoneilmiön perusmekanismista ei ole tieteellistä epäselvyyttä, on ilmakehä jo kemialtaan ja perusfysiikaltaan puutteellisesti tunnettu. Aerosolien ja pilvien vaikutusta ei osata arvioida tarkasti, eikä lämpenemisen vaikutusta pilvisyyteen ja hiilidioksidin vapautumiseen luonnollista lähteistä osata laskea. Tieto mahdollisista lämpenemistä nopeuttavista tai hidastavista takaisinkytkentämekanismeista on siis puutteellista. Toisaalta ilma–vesikehän dynamiikan epälineaarisuus tekee myös nopeat muutokset mahdollisiksi, ja sellaisia on historian aikana esiintynyt – nopea tarkoittaa tässä yhteydessä aikaskaalaa 10–100 vuotta.

Tulevaisuuden hiilidioksidipäästöt vaikuttavat merkittävästi lämpenemiseen, mutta ne riippuvat mm. fossiilisten polttoainevarantojen suuruudesta, tekniikan kehityksestä ja päästöjen rajoittamisyritysten vaikutuksista. Mitään näistä ei osata tarkasti ennakoida.

Ihmisen aiheuttamat eli antropogeeniset muutokset ilmastoon ovat nousseet yhä merkittävimmiksi. Tällä hetkellä näitä muutoksia aiheuttavat hiilidioksidipäästöjen merkittävä kasvu, otsonikato ja maankäyttö.

Kasvihuoneilmiö, ympäristömyrkyt, otsonikato tuhoavat maapalloa.
Ihmisten tuottavat lannoitteet ja hyönteismyrkyt tekevät kasveista
steriilejä, ne eivät kestä enää mitään eikä maa enää tuota tarpeeksi
viljaa. Meret saastuvat maanviljelyksen typpi ja fosfori päästöistä.
Merisaaristojen rehevöityminen johtuu suurimmaksi osaksi maanviljelyn
päästöistä. Mereen päässeistä saasteista yli 70% typestä ja yli 70%
fosforista tulee maanviljelyksen lannoitteista. Maapallon koko
ekosysteemi on kaatumassa ihmisten ansiosta.

Ainut este on maailman talous, joka ei salli rahallista tappiota.
Mikään maa, etenkään talouden johtomaat USA, Kiina ja Venäjä eivät
lähde mukaan ilmastonmuutoksen estämiseen tappion pelossa. Ihmiset
ovat niin ahneita ja itsekkäitä. Oma hyvä olo tekee sokeaksi, emmekö
näe mitä me tuotamme tuleville sukupolville, puhki kulutetun
maapallon. Silloin on liian myöhäistä. Se on itsemurha. Peräti kolme
miljardia ihmistä elää alle kahdella dollarilla päivässä, ja tätä
menoa sukupolvet tulevat elämään slummeissa, roskien ja kuluneen
maapallon keskellä, joka ei enää tuota mitään. Ihminen kuluttaa,
kuluttaa ja kuluttaa, eikä anna yhtikäs mitään takaisin luonnolle. Kun
ihminen keksi fossiiliset energianlähteet, arveltiin niiden kestävän
tuhansia vuosia, ja vain viisikymmentä vuotta myöhemmin tähtäin
näyttää olevan sata vuotta. 25 vuoden päästä kuolema on yhä lähempänä
koko maapallolle. Eikä ihmiset
vain tajua sitä.

Kahdessa kymmenessä vuodessa Kuolleen meren pinta on laskenut 25
metriä, Genesaretinjärvi lakannut virtaamasta kokonaan, Araljärvi
kuihtunut lammikoksi ja enää 1/3 maailman joista palaa jokisuilleen.

Vaikka saataisiin lisää luonnonsuojelualueita, onnistuisimme
säilyttämään vain 10% maailman eliökannasta, mukaan laskettuna kasvit
ja eläimet. Tämä on suurinpäätös sitten kun ihminen tuli luolasta
ulos. Itsemurha vai pelastammeko maapallon.

(c) Äiti maa (Planeten)

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Jere voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö kansanedustajien palkkaa nostaa?