Ilotulitteiden myynti ja käyttäminen sallittava yksityishenkilöille jatkossakin.

ESITTELY

Niin kutsuttujen F2 ja F3 luokkiin kuuluvien "pyroteknisten tuotteiden" (kansankielellä ilotulitteet) käytön oikeutta ja niiden myyntiä yksityishenkilöille ei tule rajoittaa nykyisestä muodostaan lainkaan enempää.

Suomen päättäjien tulee tietää, ettei äskettäin aloitettu kansalaishakemus (VN/6636/2018, "Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi") ei edusta koko Suomen kansan näkemystä, vaan ainoastaan ilmaisee pienen vähemmistön mielipiteen.

Holhoavan täyskiellon sijaan voimavaroja tulisi ohjata ilotulitteiden turvallisen käytön ohjeistamiseen ja valvontaan.
Turvavälineiden (mm. suojalasit, laukaisualustat...) käyttöä tulisi alleviivata entisestään, kenties jopa edellyttää.
Tulitteiden luovuttaminen päihtyneille tulisi estää ja kieltää. Alaikäiset puolestaan saisivat käsitellä ilotulitteita vain aikuisen henkilön valvonnassa.

Vaarallisempien tulitteiden käyttöä kaupunkien keskusta-alueilla sekä suurten väkijoukkojen välittömässä läheisyydessä taas voitaisiin ohjeistaa välttämään. Näissä tapauksissa tulisi sekä ilotulitteiden käytölle, että tulituksen seuraamiselle varata selkeät turva-alueet.


PERUSTELUT

Ilotulitus on vuosisatoja vanha tapa juhlistaa erityistilaisuuksia, joka on kuulunut suomalaiseen kulttuuriin jo sukupolvien ajan. Suomessa ilotulitteiden käyttö on lähes täysin rajoittunut uudenvuoden juhlintaan, ja niiden saatavuus rajoittuu juuri vuodenvaihteen läheisyyteen. Suomessa erittäin vaarallisiksi havaitut ilotulitteet ovat vuosien saatossa vedetty pois myynnistä, ja yleinen turvallisuustaso on kasvanut vuosi vuodelta.

Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ilotulitteiden yksityiskäytön kielto johtaisi sukupolvia vanhan perinteen kuolemaan. Etäisillä pienkylillä ja eristyksissä sijaitsevilla yksityistiloilla uudenvuoden juhliminen on lähes poikkeuksetta yksityishenkilöiden vastuulla, eikä ole realistista olettaa, että jokaiseen tällaiseen kohteeseen voidaan järjestää pyrotekniikan ammattilainen. Lopputuloksena olisi täysin pimeä ja hiljainen maisema ilman vuosittaista piristysruiskettaan.

Tämän lisäksi aiemmin mainittu lakialoite F2 ja F3 tuotteiden myynnin kieltämisestä sisältää useita virheellisiä väittämiä perusteluinaan. Lakialoitteen teksti esimerkiksi väittää, että "F1-luokan tuotteita (tähtisädetikut, pienet paukkupommit, kipinäsuihkut yms.) käytetään yleensä sisätiloissa, ja ne ovat melutasoltaan matalia ja aiheuttavat vain erittäin vähäistä vaaraa", mikä on suoranainen valhe. Johtuen niiden aiheuttamasta tulipaloriskistä, jopa F1-luokan ilotulitteita käytetään lähes poikkeuksetta ulkotiloissa.

Lakiesityksen perustelut myös liioittelevat ilotulituksen aiheuttamaa meluvaivoja sekä ympäristön kuormittamista. Tyypillinen ilotuliteraketti voi tuottaa noin 150 desibelin pamauksen, joka ei huomattavasti poikkea nykyaikaisen rock-konserttien tuottamasta noin 120 desibelin melusta. Siinä missä live konserttien kohdalla vain suositellaan kuulosuojainten käyttöä, ilotulitteille vain ehdotetaan täyskieltoa. Lakiesitys ei myöskään selitä, miten ammattilaisen toteuttama ilotulite olisi millään tapaa vähemmän äänekäs.

Nykyiset ilotulitteet valmistetaan pääsääntöisesti luontoon hajoavista materiaaleista. Yhdessä niiden erittäin vähäisen sallitun käyttöajan (8 tuntia per vuosi), niiden totaalinen ympäristön kuormitus jää kauas muun muassa vuosittaisista puu-uunien ja -kiukaiden lämmityksestä aiheutuvista CO2 päästöistä, puhumattakaan liikenteen päästöistä tai edes Suomen Armeijan vuosittaisista ammunnoista.

Muutoinkin lakiesitys tekee suuria väittämiä ilman mitään ilmaistuja lähteitä. Esitys myös hyödyntää nykyään yleistä argumentointivirhettä: se väittää esittelevänsä Amerikan Yhdysvaltojen nykytilastot aiheen piiriltä, ja antaa olettaa niiden suoraan korreloivan Suomen tilastojen kanssa. Tämä virheväittämä jättää täysin huomioimatta kulttuuriset sekä väestöjen kokojen väliset erot, kuten esimerkiksi USA:n tavan juhlistaa itsenäisyyspäivää ilotulittein.

Aloite myös koettaa alleviivata ilotulitteiden olevan suuri häiriötekijä juuri eläimille. Kuitenkin huolimatta rajoittuneista yksityistapauksista, selvää näyttöä uudenvuodenjuhlinnan ja eläinten stressin välille ei ole esitetty. Päinvastoin, päätellen allekirjoittaneen henkilökohtaisista kokemuksista sekä alustavista kyselyistä, ilotulitteet eivät koskaan ole häirinneet suurta osaa eläimistä yhtään sen enempää kuin esimerkiksi ukkosmyrskyt. Uutisoinnin vähyydestä perusteella salamointi vain hyvin harvoin aiheuttavat minkäänlaista ahdistusta eläimissä. Monet niistä harvoista lemmikki ja kotieläimistä, jotka kuitenkin aidosti häiriintyvät kovista äänistä, voitaisiin kouluttamalla opettaa paremmin sietämään ilotulitusta.


Jäljelle jääneet yksilöt, jotka eivät ihmisten yrityksistä huolimatta sopeudu paukkeeseen, ei tulisi antaa sanella koko muun tasavallan sääntöjä. Mielestäni ei ole kohtuutonta odottaa näin yliherkkien lemmikkien omistajien pitävän parempaa huolta eläimestään muutaman tunnin ajan vuodessa. Perinteisen ilonpidon eliminoinnin sijaan, kenties näiden ihmisten tulisi harkita muuttoa hiljaisemmille paikkakunnille eläintensä kanssa.

Vastapuolen lakialoite myös jättää täysin huomioimatta ilotulitteiden hyödyt. Erityisesti sesonkiaikaan moni nuori saa lyhytaikaisen työpaikan ryhtymällä ilotulitteiden myyjäksi. Lasten urheiluseurat taas voivat rakettien myynnillä kerätä varoja muun muassa ulkomaan pelireissuihin tai uusiin välineisiin. Ymmärrettävästi kaikki tämä myös kerryttää vuosittain runsaasti verotuloja.