INARINJÄRVESTÄ KANSALLISPUISTO

Onko hetkellisen valtavirran mieltymysten myötäily tärkeämpää kuin säilyttää tuhansia vuosia vanha, historiallisesti merkittävä alue? On käsittämätöntä, että niinkin edistyksellisessä, ympäristötietoisessa ja koulutetussa maassa kuin Suomi ei edes harkita kansallispuiston perustamista tämän ainutlaatuisen alueen turvaamiseksi.

Onko ohi on mennyt kuntalaisten kuuleminen siitä, mitä heidän hyvinvointinsa ylläpitäminen pitää sisällään: rakas järvi rantasiluetteineen sellaisenaan kuin on. Suomen sisäinen matkustelu tulee kasvamaan tulevaisuudessa mitä ympäristötietoisemmiksi ihmiset kasvavat. Ja kumpaa itse ihastelisit silloin: turistien pilalle tallaamaa vai tuhansia vuosia muuttumattomana säilynyttä erämaajärveä rantaviivoineen?

Nyt on mahdollisuus tehdä jotain aidosti merkittävää, jättää oma jälkesi historiaan Suomen luonnon puolustajana.

Alla oleva teksti lainattu suoraan Inarin Luonnoystävien alkuperäisestä adressista:

"Inarijärvi on viimeinen erämainen suurjärvi Suomessa. Se on puhdas, suurimmaksi osaksi rakentamaton ja rannoiltaan hakkaamaton. Alueella ovat maapallon pohjoisimmat mäntymetsät. Inarijärvi on yksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden luontohelmikohteista.

Maat ja vesialueet omistaa suurimmaksi osaksi Suomen valtio. Kansallispuistoon kuuluvat vain valtionmaat. Järvi ympäristöineen kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Nämä mäntymetsät muodostavat maailmanlaajuisesti tärkeän hiilidioksidivaraston. Rantojen rakentaminen taas nakertaa alueen erämaisuutta.

Inarijärvellä on suuri merkitys paikalliselle väestölle sekä alueella vieraileville retkeilijöille. Kansallispuiston perustaminen turvaa perinteiset nautintaoikeudet." 

Luontoa kuuluu ihastella luonnon ehdoilla. 

Tarkoitus on osoittaa tuki alkuperäiselle adressille ja Inarin Luonnonystävät ry:n tavoitteille ja esittää toive siitä, että Inarinjärvi suojeltaisiin myös seuraaville sukupolville nykyisellään.

Kiitos allekirjoituksestasi! Se on ääni sille, jolla sitä ei ole.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Aino Niemelä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…