INFLAATIO ISKEE KOVIMMIN PIENITULOISIIN

coins-ge3df10b62_19203.jpg
Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ja eläkkeitä korotettiin tammikuussa vuosittaisen indeksitarkistuksen perusteella 2,1%. Tämän jälkeen inflaatiovauhti on kiihtynyt siihen nähden yli kaksinkertaiseksi ollen helmikuussa jo 4,5 %.

Pienituloisimpien kulutuksesta suurin osa menee asumiseen, ruokaan ja liikkumiseen. Alla joitakin kuluttajahintojen vuosimuutoksia helmikuussa (lähde Tilastokeskus):

lollol.jpg

Ruuan hinta tulee nousemaan ensi syksyyn mennessä reippaasti, eikä energian hinnan laskua ole odotettavissa – mikä taas aiheuttaa asumiskustannusten nousua myös vuokra-asujien kohdalla.

Pienituloiset kärsivät peruselinkustannusten noususta suhteellisesti eniten. Ravintomenojen laskennallinen osuus toimeentulotuen perusosasta on puolet (48 %) ja samassa tasossa laskettuna takuueläkkeestä ravintomenot vievät noin 35 %, kun keski- ja hyvätuloisilla ravintomenojen osuus kokonaiskulutuksesta on 11 %. Kuten huomaamme, jo pelkkä ruuan hinnan nousu osuu köyhimpiin kipeästi.

Esitämme, että hallitus tekee perusturvaan 3,0 % määräaikaisen korotuksen alkaen heinäkuun alusta jatkuen vuoden loppuun. Korotus esitetään tehtäväksi työmarkkinatukeen sekä peruspäivärahoihin, kansan- ja takuueläkkeeseen sekä toimeentulotuen perusosiin siten, että korotus ei vaikuta asumistustukien määrään.

Esitämme enintään 50 euron tasokorotusta niille eläkkeensaajille, joiden kokonaiseläke jää alle takuueläkkeen määrän: jos kokonaiseläke korotuksen jälkeen saavuttaa takuueläkkeen, ylimenevä osuus leikkautuu pois.

Esitämme hallitusohjelmaan vedoten, että ulosoton suojaosuus korotetaan takuueläkkeen tasolle. Kasvaneet ja edelleen kasvavat työmatkakustannukset ajavat monet velkaantuneet jo harkitsemaan työssäkäynnin lopettamista. Annetaan heille mahdollisuus tehdä työtä ja saada taloutensa ennen pitkää kuntoon.

 

Edellämainittujen korotusten vaikutusta valtiontalouteen on pohdittava siitä näkökulmasta, että joka ikinen pienituloisen saama lisäeuro palautuu lähes saman tien takaisin kiertoon – ja sen myötä kasvattaa valtion verokertymää niin välittömien kuin välillistenkin verojen ja muiden veroluontoisten maksujen myötä.

 

 

 

 


Veli-Matti Hurskainen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Veli-Matti Hurskainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…