Irja Askolan erottaminen kirkon virasta

 

Vaadimme Irja Askolaan eroamaan välittömästi piispan virastaan. Askola on osoittanut kaikissa toimissaan toimivansa täysin raamatun vastaisesta ja pyrkivänsä hajottamaan Luterilaisen uskon ja raamatun puhtaan opin Suomesta hyväksymällä moraalittoman homojen ja lesbojen elämän, siunaamalla heitä täysin raamatunvastaisesti opetuksen mukaan ja edistämällä epäeettisiä arvoja maassamme.

Irja Askola sanoo tai hänestä sanotaan mm. seuraavissa artikkeleissa asiasta näin:

 

 

-"Askola on kertonut kannattavansa sitä, että kirkko alkaisi siunata homoseksuaalien parisuhteita. Kesäkuussa 2013 Askola siunasi lähetystyöhön lähtevän miesparin". (Wikipedia)

-"Eikö kansanedustajien tehtävänä ole huolehtia siitä, että kansalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti yhteiskunnallisen lain edessä? Eikö pysyvässä rakkaussuhteessa ja yhteisessä kodissa asuvalla parilla ole oikeus yhteiseen sukunimeen? Eikö perintölainsäädäntö voisi olla oikeudenmukainen homo- ja lesboparille?", Askola pohtii kirjoituksessaan. (kotimaa24, 20.2.2014)

-

Helsingin piispa Irja Askola kannattaa tasa-arvoisen avioliiton tuloa Suomeen.

Hän on ollut myös eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana ja jättänyt kannastaan kirjallisen esityksen, kun valiokunta käsitteli kansalaisaloitetta laista, joka mahdollistaisi homoille ja lesboille oikeuden mennä naimisiin parisuhteen rekisteröimisen sijaan.

"Kannatan tätä kansalaisaloitetta. Katson, että eduskunnan tehtävä on säätää lakeja, jotka kohtelevat kansalaisia tasa-arvoisesti ja yhtäläisesti", Askola sanoo HS:lle matkoilta Itävallan alppimaisemista.

Vaikka rekisteröitymisen mahdollistava parisuhdelaki tuli voimaan Suomessa jo vuonna 2002, luterilainen kirkko empii yhä, mitä se tarkoittaa kirkossa.

Kirkon "eduskunta" kirkolliskokous on päätynyt kompromissiin, jossa pappi voi rukoilla homo- tai lesboparin kanssa tai heidän puolestaan. Kirkon konservatiiveille se tarkoittaa lähinnä ihmisarvon tunnustamista.

Vapaamielisille, joita myös Askola edustaa, se lähenee pariskunnan siunaamista, kuten vihkiäisissä.

"Luterilaisen käsityksen mukaan avioliitto on yhteiskunnallinen instituutio, joskin kirkko on tuonut siihen vihkimisessä hengellisen ulottuvuuden. Jos laki myöhemmin menee läpi, kirkolla on monenlaisia mahdollisuuksia miettiä, miten kirkko suhtautuu siihen, keitä vihkii", Askola sanoo. (Helsingin Sanomat 25.6.2014)