Isyysvapaa myös kohtukuolleiden lasten isille

Kun sikiö kuolee raskauden tai synnytyksen aikana 22. raskausviikon ylittäneenä tai yli 500 grammaa painavana, puhutaan kohtukuolemasta. Suomessa vuosittain noin 200 perhettä menettää lapsensa ennen kuin lapsen elämä äidin kohdun ulkopuolella ehtii alkaa.

Kohtukuolleen lapsen äiti on oikeutettu 105 arkipäivän äitiysvapaaseen, joka alkaa viimeistään synnytystä seuraavasta päivästä, mikäli raskaus on kestänyt vähintään 154 arkipäivää. Isällä on oikeus isyysvapaaseen, joka on korkeintaan 18 arkipäivää, mutta vain jos lapsi syntyy elävänä.

Mielestäni tässä on ristiriita, joka väheksyy kuolleiden lasten isien isyyttä ja mielestäni myös isällä kuuluisi kohtukuolematapauksissa olla oikeus äitiysvapaan kaltaiseen vapaaseen. Onhan hänestä tullut isä, vaikka lapsi olisikin kuollut, yhtälailla, kuin äidistä on tullut äiti. Tällä hetkellä isät saavat kyllä sairauslomaa, mutta yleensä vain kaksi viikkoa, jonka jälkeen sitä on itse pyydettävä lisää. Useimmiten isät kuitenkin palaavat töihin lyhyen sairausloman jälkeen ja yrittävät selviytyä surunsa kanssa vailla minkäänlaista julkista tunnustusta isyydestään. Isyysvapaa ei ole montaa päivää, mutta voi merkitä isälle paljon.

Allekirjoita tämä adressi ja vaadi isyysvapaata myös kohtukuolleiden lasten isille.

 

When the fetus dies during pregnancy or at labor after the 22nd pregnancy week, or weighs over 500 g, this is called stillbirth. Every year about 200 families in Finland lose their child before the child’s life outside the mother’s womb even has a change to begin.

Stillbirth baby’s mother has the right to maternity leave for 105 weekdays, starting from the day following labor, if the pregnancy has lasted at least 154 weekdays. Father has the right to paternity leave for 18 weekdays at most, but only if the child is born alive.

In my opinion there is a conflict that underrates the fatherhood of stillborn babies and that also the father should have the right to similar leave than the mother has. He has become a father even though the child has passed away, like the mother has become a mother. At present fathers can have a sick leave, but usually only for two weeks and after that they need to ask for a longer leave. In most cases, however, the father returns to work after a short sick leave and tries to manage with his sorrow without any public acknowledgement of his fatherhood. Even though paternity leave is only a few days, it could mean much for the father.

Please sign this address and demand paternity leave also for the fathers of stillborn babies.