Itä-Helsingin musiikkikoulun yhtenäiskouluna säilymisen puolesta

Itä-Helsingin musiikkikoulu on ainutlaatuinen painotettua musiikin- ja soitonopetusta antava peruskoulun ala-aste. Se on toiminut vuodesta 1999 Roihuvuoressa Untuvaisentie10:ssä, Itä-Helsingin musiikkiopiston yhteydessä. Opetus on toteutettu Roihuvuoren ala-asteen ja syksystä 2009 alkaen Porolahden peruskoulun sekä Itä-Helsingin musiikkiopiston yhteistyönä.

Itä-Helsingin musiikkikoulu on laadukkaan opetuksensa rinnalla tarjonnut turvallisen kasvuympäristön ala-asteikäisille lapsille. Toiminta opiston yhteydessä on mahdollistanut lasten musiikkituntien nivomisen päiväsaikaan muiden opintojen lomaan lasten ollessaan virkeitä.

Helsingin kaupunki on nyt ilmitulleella päätöksellään siirtämässä koulun kaksi ylintä luokkaa 5 ja 6 M pois koulun ytimestä Porolahden yksikköön, noin kilometrin päähän koulusta.

5-6 M luokkien musiikin perusopetukseen kuuluu viikossa 5 tuntia Strömssin toimipisteessä järjestettävää musiikin- ja oman soitinryhmän perusopetusta sekä 1-2 yksilötuntia. Monet soittoon ja musiikkiyhteisöönsä kiintyneet lapset harjoittelevat lisäksi soittoa useita viikkotunteja eri orkesterissa. Lasten kouluviikko voi parhaimmillaan olla 4-10 tuntia tavallista kouluviikkoa pidempi. Voidakseen hoitaa opiskeluaan iloisina ja jaksavina lapset tarvitsevat niin perheiden kuin koko musiikkikouluyhteisön tukea, kannustusta ja apua.

Lasten siirtyminen musiikkitunnilta toiseen ja koulutunnilta harjoituksiin, kuten myös välitunnit, läksyjen teko, sekä leikki, välipala-ateriat ja tärkeä soittimien varastointi koulutuntien ajan on tapahtunut turvallisesti saman katon alla. Musiikkikoulun tiiviissä yhteisössä lapset eivät ole jääneet seuraa tai apua vaille sitä tarvitessaan.

Siirtyminen Porolahden peruskoulun tiloihin tarkoittaisi 10-12-vuotiaille lapsille tämän yhteisön osittaista menettämistä. Toiminta kahdessa erillisessä opetuspisteessä merkitsisi pahimmillaan nykyistä tuplasti enemmän kulkemista. Päivittäinen matkustusaika olisi pois välituntien leikiltä, liikunnalta ja palautumiselta. Päivittäin toistuva kulkeminen yleisillä väylillä olisi uhkaksi lasten turvallisuudelle.

Itä-Helsingin musiikkikoulussa musiikinopiskelu on nimenomaan soitinopiskelua. Lasten soittimet kulkevat kodin, harjoitusten, konserttien ja koulu välillä lasten ja vanhempien matkassa monesti aamuin illoin. Lasten ei voida olettaa voivan siirtää painavia soittimiaan päivällä eri toimipisteiden välillä.

Päätös siirtää kaksi ylintä luokkaa Porolahden koulurakennukseen on nyt kuitenkin vaarassa rikkoa Itä-Helsingin musiikkikoulun yhtenäisyyttä ja lasten jaksamista ja innostusta. Itä-Helsingin musiikkikoulu tulisi pysyä yhtenäisenä, kyläkoulun tapaisena opinahjona. Sen pilkkominen tuhoaisi musiikkikoulun jo pitkälle kehittyneen ainutlaatuisen toimintamallin.

Me allekirjoittaneet Itä-Helsingin musiikkikoulun lasten vanhemmat sekä koulun ystävät vastustamme ehdottomasti 5-6 M luokkien siirtoa pois koulun ytimestä ja toivomme koulun säilyttämistä ennallaan laadukasta musiikin- ja soitonopetusta yhdessä toimipisteessä antavana turvallisena ja lapsille rakkaana yksikkönä.

http://ihmu.fi/public/galleries/etusivu_oikealaita/_MG_0570.jpg

 


Vanhempainyhdistys IHMUN TUKI RY    Ota yhteyttä adressin tekijään