VETOOMUS JAALAN TERVEYSPALVELUJEN PARANTAMISEKSI - Adressi toimitetaan Kymsoten hallintoylilääkäri Kari Kristerille (Allekirjoitusaika 31.3.2019 klo 18:00 asti)

Jaalatk.jpgJaalan terveysaseman toiminta on viime vuosina ollut supistusten kohteena. Tällä hetkellä asemalla (entinen terveyskeskus) työskentelee ainoastaan yksi terveydenhoitaja. Laboratoriopalveluita on saatavana kahtena päivänä viikossa, lääkärin tapaa samoina päivinä. Jos lääkäri sairastaa tai on lomalla, sijaisia ei ole. Muuna aikana on asioitava Kuusankosken terveyskeskuksessa Katajaharjussa. Sinne on matkaa Jaalan kirkonkylältä 25 kilometriä ja Jaalan perukoilta yli 60 kilometriä.

Kouvolan kaupungin kuntien yhdistymistä v. 2009 koskevan Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa kohdassa Perusterveydenhuolto todetaan: ”Perusterveydenhuollon strategisena tavoitteena on laadukkaiden ja riittävien sekä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti saavutettavien palveluiden tuottaminen.” Kouvolan pohjoisrajan asukkaille terveyskeskus-, hammaslääkäri- tai laboratoriokäynti jää vielä alle 60 kilometrin, mutta jos palvelu on haettava Poksista tai Katajaharjusta, on matka kaksinkertainen. Pitkistä matkoista johtuen on tänä päivänä huomioitava myös ympäristövaikutukset. Terveydenhuoltolaki edellyttää, että väestön tarvitsemat palvelut on saatava yhdenvertaisesti. Julkista liikennettä ei ole saatavilla, joten matka on suoritettava henkilöautolla. Usein tämä on välttämätöntä, esim. diabeetikon laboratoriokokeen kohdalla paastovaatimuksen vuoksi, joten laboratoriopalveluiden saatavuudesta Jaalan kirkonkylällä ei voida tinkiä, vaan päinvastoin. Palvelut on saatava viitenä päivänä viikossa.

Uuden kunnan, Kouvolan, perustamisen tavoitteina mainittiin ’Väestön elinehtojen ja palveluiden turvaaminen’ (kohta 2). Nyt jo tehty terveysaseman palvelujen heikentäminen ei noudata tätä sopimuksen kohtaa eikä ole myöskään kuntalain 8§:n tai perustuslain 22§:n  mukainen. Terveydenhuoltopalveluiden yhdenvertainen saatavuus mainitaan myös Terveydenhuoltolain 2§:ssä. Samassa pykälässä mainitaan myös potilasturvallisuus. Akuuttitilanteissa jaalalaiset ovat jo nyt epäedullisessa asemassa. Kotkan sairaala on lähes sadan kilometrin päässä monelle jaalalaiselle, kun esim. Päijät-Hämeen keskussairaalaan matka olisi paljon lyhyempi. Olemme jo vuosia kärsineet siitä, että terveysasema suljetaan kesäajaksi. Miksi näin? Sairaudet eivät pidä kesätaukoa. Lisäksi väkiluku kaksin-, jopa kolminkertaistuu kesällä. Terveysasemaa käyttävät silloin myös ulkopaikkakuntalaiset mökkiläiset. Terveyspalvelujen saatavuus lähempänä ennaltaehkäisee suurten terveyskeskuksien ruuhkia. On myös mahdollista, että kirkonkylältä häviää apteekki, jos terveyspalvelut pitää pääsääntöisesti etsiä kauempaa. Terveysaseman fyysisessä läheisyydessä toimiva apteekki on käyttäjille hyvin keskeinen ja tarpeellinen palvelu.

Suunnitelmassa kuntien palvelurakenteiden yhteensovittamisesta taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi käsiteltiin tilannetta yhdistymissopimuksen laatimisen aikaan. Tilanne ei kuitenkaan vastaa nykypäivää. Esimerkiksi tällä hetkellä Jaalan juuri laajennettuun päiväkotiin eivät mahdu kaikki lapset, koska lapsiperheiden määrä on kääntynyt nousuun. Palvelujen karsiminen alueen tulevaa kehitystä huomioimatta on mielestämme lyhytnäköistä. Kokemus on osoittanut, että kerran suljettua kunnallishallinnon palvelua kuten koulua tai terveyskeskusta ei yleensä enää avata uudelleen. Kouvolan kaupungin tapauksessa ainoaksi vaihtoehdoksi esitetään haja-asutusalueiden asukkaille palveluiden hakemista keskustan tuntumasta. Koska neuvolapalveluille on tarvetta, tämäkin  palvelu on ehdottomasti säilytettävä. Terveysasemalla on osoittaa valmiit, käyttökelpoiset ja riittävät tilat erilaisille palveluille nykyisellään. Lisäksi Jaalan terveysasema on ainut sisäilmaongelmaton terveysasema koko kaupungissa. Ei myöskään sovi unohtaa, että liikkuminen voi tapahtua myös Kuusankosken suunnalta Jaalaan. Vapaa vastaanottoaika Jaalassa voidaan ohjata myös kenelle tahansa kouvolalaiselle.

Meille jaalalaisille on erittäin tärkeää, että meitä kuullaan terveyspalvelujen saatavuudessa. Jaalan terveysaseman palvelujen supistamistoimet on toteutettu ilman, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä olisi ollut juurikaan mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan, kuten kuntalain 22§:ssa edellytetään. Jaalalaisia edustajia on toimielimissä, mutta heidän äänensä ei ole tullut riittävästi kuuluville. Vaadimme, että päätökset terveyspalveluista valmistellaan avoimemmin jaalalaisia ja Jaalan kesäasukkaita ajatellen. Olisi hyvä, että asioista päättävät tulisivat tutustumaan Jaalan terveysasemaan paikan päällä. Ennen kuntaliitosta Jaalassa oli lääkäripalvelut viisi päivää viikossa, nykyisellään vain kaksi. Lääkärille pääsyä Jaalaan joutuu odottelemaan jopa kuukauden. Miksi näin? Terveyspalvelut ovat yksi keskeisimpiä kunnan tehtäviä, mikä on useissa tehdyissä kyselyissäkin osoitettu. Me allekirjoittaneet vaadimme Jaalan terveysaseman palvelujen laajentamista edellä kuvatun mukaisesti.