Jakkuvärkin tuulivoimahankkeen suunnittelusta luovuttava

Ruotsalaistaustainen Saba Wind Oy suunnittelee yhdeksän tuulivoimalan rakentamista Porin Viasveden,Makholman ja Perä-Amerikan väliselle alueelle.

Suunniteltu tuulivoimalahanke tulisi sijaitsemaan liian lähellä asutusta,useampi voimala alle km etäisyydellä asutuksesta.Melumallitukset on tehty 2.3MW voimaloille,kun lupaa on haettu 2-3,5MW voimaloille.Melu-ja välkehtimishaitat tulisivat olemaan ilmeiset. Mm. vaihemaakuntakaavan määräysten mukaisesti tuulivoimalaosayleiskaavan suunnittelussa voimalat tulisi sijoittaa ensisijaisesti riittävän etäälle asutuksesta. Suunnittelualueen lähellä asuu 350 asukasta, rannikolla suunnittelualueen länsipuolella on runsaasti loma-asutusta.Loma-asutusta on myös Viasveden ja Makholman kylissä.Toteutuessaan massiiviset energian tuotantotornit näkyvät 0-3km säteellä kaikentyyppisessä maisemassa. Tuulivoimaloiden suunniteltu kokonaiskorkeus on 185m.

Noin 430ha alueelle on suunniteltu kokoon nähden liian massiivinen tuulivoimantuotantoyksikkö.

Saba Wind Oy on tilannut Ahlman konsultoinnilta suunnitellun tuulivoima-alueen luonnonolosuhteista kartoituksia.

Huomionarvoista on, että raporttien kannanotot ovat varsin suppeita, mm. syysmuuttolintujen ilta-ja yöhavainnointia linnustoltaan rikkaalla alueella ei ole tehty lainkaan.

Syys-seurannan aikana merikotkahavaintoja Jakkuvärkissä oli 53kpl, Kaarluodossa 79kpl. Suunnitellun tuulivoimala-alueen kautta lentoja oli 94kpl, törmäysriski 68%. Merikotka myös saalistaa 10 km etäisyydellä pesäpaikasta. Suurten tuulivoimaloiden 60-80m kärkinopeudella pyörivät lavat ovat tuhoisia raskaasti ja suoraan lentäville muuttolinnuille.

 

Emme halua Ahlaisten Peittoon kaltaisten tapahtumien toistoa,siksi ehdotammekin Jakkuvärkin tuulivoimahankkeesta luopumista.

 


Marja Kalliolähde    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Marja Kalliolähde voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö raiskauksista olla kovemmat tuomiot?