Jalkaterapeutti (amk) tutkintonimikkeen ja koulutuskokonaisuuden säilyttäminen

Uudistuksia ammattikorkeakoulututkinnoissa!
Olemme terveydenhuollon ammattilaisina huolissamme kaavailluista muutoksista ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kosmettiikka-alan koulutusohjelmissa. Koulutusohjelma uudistuksessa esitetään,että Jalkaterapeutin tutkintonimike poistetaan ammattikorkeakoulututkinto nimikkeenä ja jalkaterapian ydinosaaminen liitetään opintokonaisuuksina sairaanhoitajan tutkinnon osaksi, jota voi täydentää täydennys- ja erityiskoulutuksella.

Jalkaterapia/podiatria on tieteen ala joka rakentuu näyttöön perustuvaan tietopohjaan sekä kliiniseen hoitotyöhön. Jalkaterapian kenttä ulottuu eri ikäryhmien sekä mm. keskeisiä kansansairauksia sairastavien henkiöiden hoitoon sekä jalkasairauksien ennaltaehkäisyyn.

Nykyaikaista jalkaterapiaa tarvitaan väestön jalkaterveyden ylläpitämiseen mm. vanhusväestön lisääntymisen sekä diabeteksen lisääntymisen myötä. Vuosien työn tuloksena on alkanut näkyä ihmisten tietoisuuden lisääntyminen jalkaterveydestä. Myös jalkaterapeutin virkoja on perustettu terveydenhuoltoon ja monissa kunnissa niitä kaavaillaan perustettavaksi. Jalkaterapeutin monipuolinen osaaminen on tärkeä osa mm. diabeetikon jalkasairauksien ennaltaehkäisyä sekä olemassa olevien onglemien hoitoa. Tästä hyvänä esimerkkinä on myös 2009 ilmestynyt Diabeetikon jalkaongelmat käypähoito -suositus, joko tuo esille näyttöön perustavan hoidon diabeetikon jalkaongelmien hoidossa. Tässä suosituksessa keskeisenä asiantuntijana on Jalkaterapeutti Amk.

Maassamme tarvitaan tätä ammattikorkeakoulutasoista koulutusta sellaisena kun se aikoinaan 1996 luotiin ja mielestämme sen lopettamisesta ei voida ajatellakaan. Lopettamisen myötä palaamme kehityksessä kymmeniä vuosia taaksepäin ja tästä tulisi kärsimään eniten jalkaterapiapalveluita tarvitsevat ihmiset.