Jämsä - Halli - välisen tieosuuden (6031) perusparantaminen sekä piennarosuuden leventäminen ja asvaltointi vähintään 50 cm levydeltä

Tällä adressilla haluamme muistuttaa ELY-keskusta sekä Jämsän kaupunkia ja Keski-Suomen liittoa Jämsä - Halli välisen tieosuuden (6031) perusparannuksen tarpeesta. Kyseessä oleva tieosuus on ELY-keskuksen hallinoima. 

Jämsä - Halli - välinen tieosuus (6031) on mutkainen ja kapea nykyiselle liikennemäärälle. Tie tulee peruskorjata, jotta mahdollistetaan turvallinen liikenne. 

Hallin keskustassa sijaitsee Jämsän yksi suurimpia työllistäjiä, Patria.Työmatkaliikennettä on paljon ja julkistetut uudet työpaikkamäärät voivat lisätä liikennettä entisestään.  Päivittäisten asioinnin keskittäminen Jämsään lisää liikennettä myös Hallista Jämsän suuntaan. Nuorten liikkuminen harrastuksiin, kouluun jne. mopoilla ja mönkijöillä tmv. tuovat omat haasteet kapealle tielle.

Tieosuuden tienpientareet ovat olemattomat. Pyöräillen ajaminen olisi tehtävä ajoradalla, joka ei ole turvallista. Matka olisi mahdollista kulkea turvallisesti pyörällä, jos tiellä olisi piennarta vähintään 50 cm. Pyöräillen arkisia matkoja ei voi edes harkita turvallisuussyistä 0 - 15 cm pientareella, jonka päällyste on murtunut olemattomaksi useista kohdista.

Esitämme Jämsä- Halli - tieosuuden (6031) nostamista kiirellisten tieosuuksien perusparantamislistalle ja samalla tienpientareet levennettäisiin, jotta esim. pyöräily mahdollistettaisiin turvalliseksi liikkumismuodoksi. 

Tien leventäminen auttaisi myös talvikunnossapitoa, kun aurauslumet saataisiin pois ajoväyliltä eikä tie kapenisi entisestään talven myötä.